PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Razem planujemy rozwój Żuław Gdańskich

Razem planujemy rozwój Żuław Gdańskich
GDAŃSKIE WARSZTATY PROJEKTOWE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Banner Żuławy Gdańskie 1200x630-6

Nowy cykl Gdańskich Warsztatów Projektowych „Razem planujemy rozwój Żuław Gdańskich” organizowany przez Miasto Gdańsk we współpracy z radami dzielnic ma na celu partycypacyjne wypracowanie planu rozwoju dzielnicy z udziałem lokalnych ekspertów: mieszkańców i mieszkanek, osób działających społecznie, przedstawicieli instytucji i firm lokalnych oraz radnych i urzędników Miasta Gdańska. Projekt opiera się na dialogu o przyszłości społeczno-przestrzennej dzielnicy. Efektem końcowym projektu będzie dokument tzw. masterplan wspierający w przyszłości planowanie w dzielnicy.

Żuławy Gdańskie to znaczący obszar Gdańska! 

Są to tereny będące w granicach administracyjnych dzielnic takich jak Olszynka – Orunia–Św. Wojciech – Lipce – Rudniki. Struktura przestrzenna obszaru Orunii zlokalizowana jest głównie w jej północno-zachodniej części i oddziela historyczne centrum od obszarów rolniczych dominujących w południowej części jednostki. Na styku ze Śródmieściem Historycznym i dalej wzdłuż wjazdu do Gdańska od strony południowej występują tereny o funkcji produkcyjnej. W przypadku terenów Olszynki, zabudowa mieszkaniowa usytuowana wzdłuż Opływu Motławy oddziela historyczne centrum od obszarów rolniczych dominujących w południowej części jednostki. Zasadnicza część Olszynki poprzecinana jest licznymi rowami melioracyjnymi, oraz linią kolejową. Ten posiadający bogatą historię i unikalne warunki geograficzne obszar ulegał z czasem degradacji, na co odpowiedzią jest częściowe objęcie go Gminnym Programem Rewitalizacji. Potrzebne natomiast są bardziej kompleksowe działania, które brałyby pod uwagę także przylegające tereny, posiadające ogromny potencjał.  

Według danych z 2022 roku gdańska Olszynka należy do najsłabiej zaludnionych dzielnic Gdańska z liczbą mieszkańców na poziomie 2,9 tys., co stanowi 0,6% ludności Gdańska. Natomiast Orunia-św. Wojciech-Lipce jest zaliczana do dzielnic o średnim poziomie zaludnienia, który wynosi 12,9 tys. osób, co stanowi 2,6% ogółu mieszkańców miasta 


 

Na warsztaty planistyczne obowiązuje rekrutacja. Rekrutujemy kilkudziesięcioosobową grupę reprezentatywną dla społeczności dzielnicy do cyklu 3 warsztatów. Więcej o rekrutacji > tutaj.


 

AKTUALNIE

  • XII 2023 – I 2024 — warsztaty planistyczne (poprzedzone rekrutacją)

 

BYŁO


 

Partnerzy:
Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Rada Dzielnicy Olszynka
Rada Dzielnicy Rudniki
Szkoła Podstawowa nr 16
Szkoła Podstawowa nr 59
Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań
Patron medialny MojaOrunia.pl

horizontal_color_white (2)
FunderLogo (2)

Masz pytania? Napisz do nas:
paulina.borysewicz@gdansk.gda.pl
marek.wolski@gdansk.gda.pl
facebook.com/ArchitektMiastaGdanska
gdansk.pl/bam

 

DO POBRANIA

Plakat Żuławy Gdańskie