Prace koncepcyjne nad Kurortem Stogi. Trzecie warsztaty za nami
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Prace koncepcyjne nad Kurortem Stogi. Trzecie warsztaty za nami

Prace koncepcyjne nad Kurortem Stogi. Trzecie warsztaty za nami
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
_IMG_20210708_171119

8 lipca o godzinie 17-tej, w gościnnych progach SP nr 11, rozpoczęła się kolejna edycja prac koncepcyjnych nad potencjałem i mankamentami strefy wejścia na stogańską plażę.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od wstępu, czyli podsumowania i krótkiej relacji z poprzedniego spotkania-rekonesansu, tak żeby nowi uczestnicy mogli się wdrożyć w temat. Omówiliśmy przebieg naszego spaceru plenerowego, a dr inż. arch. Paulina Borysewicz przedstawiła główne wynikłe ze spaceru założenia – dotyczące modyfikacji terenu do przyszłej dzierżawy jako strefy wejścia na plażę. Zaprezentowane zostało również opracowanie przygotowane przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego, przygotowane na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu pt. "Analiza możliwego zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 26 w oparciu o wieloletnią umowę dzierżawy". Na podstawie tegoż opracowania ustaliliśmy, że horyzont nakładów inwestycyjnych dla przyszłego dzierżawcy (uwzględniających: dokończenie budynku hotelowego, budową obiektu usługowo-gastronomicznego, zagospodarowanie i zazielenienie terenu oraz remont kapitalny drogi technicznej) określić należy na poziomie 6 do 8 milionów zł.

Zgodnie z formą warsztatów stolikowych pracowaliśmy w zróżnicowanym gronie aktywistów lokalnych, radnych dzielnicy i projektantów zaangażowanych w poprawę jakości miejskich przestrzeni.  Formułę "World Cafe" zaproponował i wdrożył nam nasz moderator – Przemysław Kluz. Metoda ta polegała na moderowanej pracy w grupach tematycznych, gdzie moderator zadaje pytania a uczestnicy odpowiadają, komentują, dyskutują, rysują, piszą... Kolejna grupa na początku pracy wysłuchuje relacji moderatora z dotychczasowej pracy innych grup a następnie pogłębiane jest zagadnienie według omawianego obszaru tematycznego. Praca kończy się podsumowaniem przez moderatorów na forum, z wysłuchaniem i zapisaniem uzupełnień do tematów, padających w dyskusji.

Podzieliliśmy się na dwa zespoły. Pierwszy – moderowany przez Przemysława Kluza – zajmował się tematem UŻYTKOWNIKA strefy wejścia na plażę, przeszłego, obecnego i przyszłego, a także wymarzonego. Drugi – moderowany przez Pauline Borysewicz – skupił się na zagadnieniach STYLU (forma i funkcja) oraz SEZONOWOŚCI w połączeniu z biznesem.

Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie włączyli się do dyskusji. Udało się nam wypracować wiele elementów do założeń przyszłej koncepcji zagospodarowania obszaru. Ustaliliśmy także, że każdy uczestnik spotkania przekaże nam w drodze mailowej lub postu na FB swoje dalsze przemyślenia, pomysły, propozycje.

Ogromne podziękowania, należą się naszym laureatom konkursu studenckiego: Paulinie i Szymonowi, którzy zgodzili się pełnić wolontaryjnie funkcje asystentów moderatorów. Praca projektowa, wykonana w międzyczasie przez Pana Janusza Łapszo – Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy – została przekazana uczestnikom jako inspiracja do przyszłej formy zabudowy wejścia na plażę Stogi.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, tym razem prezentacyjne, zaplanowane na wczesną jesień 2021. Podczas spotkania zaprezentujemy wstępne wyniki dwuetapowego konkursu na koncepcję funkcjonalno-architektoniczną strefy wejścia na plażę. O dokładnym terminie poinformujemy: mailowo, na stronie BAM a także na FB.