PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Powołujemy Radę Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka

Powołujemy Radę Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

We wtorek 15 czerwca 2021 w historycznym budynku Dyrekcji Stoczni, Biuro Architekta Miasta zorganizowało spotkanie w celu powołania Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka. Spotkanie inauguracyjne otworzyła Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

DSC01279

Rada, do której wstępnie złożyło swój akces około 40 podmiotów, będzie kontynuować pracę Rady Interesariuszy Młodego Miasta (działającej w latach 2011-2017), w granicach poszerzonych o obszar Polskiego Haka. Nie zmienia się co do zasady organizacja działania rady. Będzie ona nadal stanowić forum wymiany informacji, służące koordynacji realizowanych na tym terenie projektów. Ze względu na dużą liczbę realizowanych inwestycji i idące za nimi zmiany, obszar ten wkrótce ulegnie całkowitemu przeobrażeniu.

W zakres przemian wchodzą różnej wielkości projekty infrastrukturalne (jak nowe ulice, tunel pod Motławą, linia tramwajowa) oraz zespoły zabudowy o różnym przeznaczeniu. Równolegle do koordynacji realizowanych inwestycji, chcemy prowadzić działania służące budowie dobrej jakości przestrzeni publicznych. Udziału w radzie nie ograniczono do inwestorów i właścicieli terenów – zaproszenie otrzymali również związani z tym obszarem twórcy i społecznicy.

Dziękujemy Panu Gerardowi Schuurmanowi (Stocznia Cesarska) za udostępnienie sali na spotkanie inauguracyjne. Za dwa tygodnie planujemy kolejne spotkanie, w trakcie którego ostatecznie ustalimy treść listu intencyjnego i regulamin prac rady.

DSC01285