PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pasmo Alei Grunwaldzkiej – w cyklu Gdańskich Debat Miejskich

Pasmo Alei Grunwaldzkiej – w cyklu Gdańskich Debat Miejskich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 20 PAG
Jak już informowaliśmy, w kolejnej odsłonie Gdańskich Debat Miejskich podejmujemy dyskusję nad kluczowymi przestrzeniami miejskimi, które stają się obecnie przedmiotem przekształceń. Druga z nich – zaplanowana na 31 maja – poświęcona będzie przybliżeniu możliwej skali i charakteru przekształceń tak zwanego Pasma Alei Grunwaldzkiej – zarówno w odniesieniu do przyszłej struktury urbanistycznej tego kluczowego dla rozwoju Gdańska obszaru jak i koncepcji rozwiązań dla poszczególnych obszarów możliwych przekształceń. Pasmo Alei Grunwaldzkiej to rejon rozciągający się od obszaru Aniołków aż po granicę z Sopotem, którego głównymi osiami jest linia kolejowa oraz Aleja Grunwaldzka właśnie. Obecnie teren ten – niegdyś planowany jako trzon tzw. Centralnego Pasma Usługowego Gdańska – podlegać będzie znaczącym przekształceniom przestrzennym, wiążącym się zarówno z wprowadzaniem zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym, realizacją nowych powiązań przestrzennych jak i przebudową całego modelu funkcjonowania terenu – zgodnie z koncepcją „Miasta zorientowanego na transport zbiorowy” (ang. Transit-Oriented Development). Temu ostatniemu zagadnieniu poświęciliśmy już jedno z poprzednich naszych spotkań (nagranie tutaj >>).

Do udziału w nadchodzącej debacie zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych, związanych z tym terenem: Biura Rozwoju Gdańska, Rady Dzielnicy Aniołki oraz inwestorów przymierzających się do podjęcia działań na tym terenie. Dyskusję wzbogacą też głosy architektów i urbanistów związanych dotychczas z kształtowaniem przestrzeni – przedstawicieli Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Więcej o uczestnikach debaty tutaj >>

Razem
 
Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl. Start: godz. 18.00 w środę 31.05.2023. Na czacie możliwe będzie zadawanie pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień. 
Zapraszamy!