PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nowy cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami „Do Studzienki – Nowe Przestrzenie Publiczne”

Nowy cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami „Do Studzienki – Nowe Przestrzenie Publiczne”
GDAŃSKIE WARSZTATY PROJEKTOWE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami „Do Studzienki – Nowe Przestrzenie Publiczne”. Zgodnie z nazwą, celem jest omówienie przyszłego kształtu przestrzeni publicznych przy ul. Do Studzienki wzdłuż trasy planowanego tramwaju. Zależy nam na pogłębionej dyskusji o kompozycji zabudowy, połączeniach przestrzennych oraz realizacji atrakcyjnych miejsc w sąsiedztwie planowanych przystanków i placu w rejonie domu towarowego Jantar. Chcemy wspólnie wypracować rozwiązania przyjazne mieszkańcom, o miejskim charakterze i nawiązujące do historycznych wzorców. 

Plakat Do Studzienki

Aktualne informacje o kolejnych spotkaniach będziemy zamieszczać na naszym facebooku. Łącznie odbędą się 4 spotkania w następujących terminach 29/09, 24/10, 07/11 oraz 21/11. Start 17.30. Wstęp wolny. Zapraszamy!