No to zaczynamy!
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

No to zaczynamy!

No to zaczynamy!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


Szanowni Państwo,

W dniu 12 kwietnia 2021 zainaugurowane zostały prace Biura Architekta Miasta. Ta nowa jednostka Urzędu Miejskiego powstała w celu dbania o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w Gdańsku, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni oraz prowadzenia dialogu z kluczowymi interesariuszami planowanych przekształceń. Kierowanie Biurem i funkcję Architekta Miasta powierzono prof. Piotrowi Lorensowi, urbaniście i architektowi, dotychczas związanemu z Politechniką Gdańską. Na zastępcę dyrektora Biura powołany został Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków.

Zespół Biura dopiero się kształtuje. Podobnie, definiujemy obecnie zakres i sposób realizacji powierzonych nam zadań. Chcemy także, aby informacje o naszej działalności były dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy więc do odwiedzania naszej strony internetowej (www.gdansk.pl/bam) oraz naszego profilu na facebooku. Będziemy się starali na bieżąco informować o podejmowanych działaniach i inicjatywach, a także zachęcać wszystkich Państwa do udziału w dyskusji na temat przyszłości Gdańska.

A więc – zaczynamy!

Inauguracja
Pierwsze spotkanie zespołu BAM 12 kwietnia 2021 r.