PORTAL MIASTA GDAŃSKA

New Urbanism – idea miasta i metodyka planowania rozwoju przestrzennego – wykład dr Michała Domińczaka

New Urbanism – idea miasta i metodyka planowania rozwoju przestrzennego – wykład dr Michała Domińczaka
WYKŁAD OTWARTY
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Michał Domińczak Plansza tytułowa

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Michała Domińczaka:

New Urbanism – idea miasta i metodyka planowania rozwoju przestrzennego

czwartek 10 listopada 2022 r. | g. 9.15
Politechnika Gdańska | Aula w Gmachu Głównym

Celem wykładu jest przedstawienie metodyki planowania przestrzennego, która jest charakterystyczna dla nurtu ideowego zwanego we współczesnej urbanistyce New Urbanism, a występującego w Polsce najczęściej pod nazwą „nowy urbanizm”, „nowa urbanistyka” lub „nowa miejskość”. Składają się na nią zasady projektowania urbanistycznego oraz sposoby wykonywania dokumentów planistycznych i tworzenia prawa miejscowego, ale również metody realizacji procesu legislacyjnego, w tym prowadzenie warsztatów urbanistycznych (charette) w ramach partycypacji społecznej. Szczególny element tej metodyki stanowi SmartCode, czyli nowatorski rodzaj kodu form przestrzennych, który jest modelowym narzędziem planistycznym opartym o autorską koncepcję profilu urbanistycznego (Transect).


Wykład jest współorganizowany przez Architekta Miasta Gdańska i Politechnikę Gdańską.


 

JS__8498 (2)

dr hab. inż. arch. Michał Domińczak 

Architekt i urbanista specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych, badacz i popularyzator idei New Urbanism. Od ponad 20 lat czynny członek Izby Architektów RP oraz  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor i współautor wielu różnorodnych projektów konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych takich jak np. rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska w Tumie pod Łęczycą, infrastruktura specjalna dla Sił Zbrojnych RP czy rewitalizacja obszarowa Łodzi.

W latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza – w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. W latach 2005-2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1998 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering. W latach 2013-2014 stypendysta polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta w School of Architecture University of Miami.
Ekspert do spraw gospodarki przestrzennej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a od 2021 roku członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Twórca i w latach 2018-2022 prezes zarządu Wojskowego Biura Projektów Budowlanych (powstałego z przekształcenia AMW Invest sp. z o.o.), podlegającego Ministerstwu Obrony Narodowej. Odpowiedzialny m.in. za projekty budowy infrastruktury dla samolotów  wielozadaniowych F-35 i statków bezzałogowych MQ-9 „Reaper” w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz za projekty rozbudowy Jednostki Specjalnej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej  (JW 2305) w Warszawie.