PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kontakt

Kontakt
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Strona główna Biura Architekta Miasta >>

Wozownia IMG_8525

 

Siedziba

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-853 Gdańsk

Sekretariat

pokój nr 3
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

email: bam@gdansk.gda.pl

 


 

O NAS

Zespół Biura Architekta Miasta tworzą:

Prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

tel.: +48 58 323 71 00
email: piotr.lorens@gdansk.gda.pl

Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University. Po powrocie do Polski obronił rozprawę doktorską poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych (2001). Wkrótce potem jego głównym polem zainteresowań badawczych stała się kwestia współczesnych przekształceń przestrzeni publicznych miasta, w tym zjawiska jej tematyzacji. Problemowi temu poświęcił swoją rozprawę habilitacyjną. W 2007 roku, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, objął kierownictwo Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na WA PG. W 2016 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. 
Niezależnie od pracy naukowo-dydaktycznej Piotr Lorens zaangażowany jest także w prace Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architekury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, w ramach którego w latach 2015-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Ponadto w latach 2011-2017 sprawował funkcję Wiceprezydenta ISOCARP – International Society of City and Regional Planners.


Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków

"Janusz

tel.: +48 58 3237100
email: janusz.tarnacki@gdansk.gda.pl


 

Paulina Bone
tel. 58 3237017, email: paulina.bone@gdansk.gda.pl


Paulina Borysewicz
tel. 58 3237117, email: paulina.borysewicz@gdansk.gda.pl


Wojciech Chmielewski
tel. 58 3237016, email: wojciech.chmielewski@gdansk.gda.pl


Olga Droździecka
tel. 58 3237036, email: olga.drozdziecka@gdansk.gda.pl


Agnieszka Kołodziejczyk
tel. 58 3237045, email: agnieszka.kolodziejczyk@gdansk.gda.pl


Urszula Kowalewska
tel. 58 3237100, email: urszula.kowalewska@gdansk.gda.pl


Ewa Radochońska
tel. 58 3237101, email: ewa.radochonska@gdansk.gda.pl


Joanna Sidorczak-Heinsohn
tel. 58 3237113, email: joanna.sidorczak-heinsohn@gdansk.gda.pl


Grzegorz Sobczyk
tel. 58 3237109, email: grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl


Jarosław Zulewski
tel. 58 3237114, email: jaroslaw.zulewski@gdansk.gda.pl


Paulina Żyszkowska-Samolita
tel. 58 3237041, email: paulina.zyszkowska-samolita@gdansk.gda.pl


 

 

facebook