Drugie spotkanie Rady Interesariuszy MMiPH
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Drugie spotkanie Rady Interesariuszy MMiPH

Drugie spotkanie Rady Interesariuszy MMiPH
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
_DSC01306.JPG

W dniu 29 czerwca 2021, w budynku dawnej Dyrekcji Stoczni odbyło się drugie spotkanie Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka.

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie uczestników spotkania przez zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska Alana Aleksandrowicza.
 2. Wprowadzenie w główny temat spotkania – budowę i przebudowę ul. „Nowej Wałowej” z linią tramwajową w tunelu pod Motławą.
 3. Przedstawienie nowego interesariusza, firmę Vantage Development, wrocławskiego dewelopera, który nabył w przetargu od Polskiej Spółki Gazownictwa działkę n aterenie Młodego Miasta o powierzchni 4,72 ha.
 4. Omówienie wprowadzonych korekt do Listu Intencyjnego i Regulaminu Rady – zgodnie z uwagami zgłoszonymi wcześniej przez Interesariuszy.
 5. Zatwierdzenie finalnej treści obu dokumentów w formie głosowania – zaakceptowano je jednogłośnie.

  _DSC01310.JPG
 6. Wybór zastępcy przewodniczącego rady – jednogłośnie wybrano panią Anetę Szyłak (NOMUS).

  _DSC01297.JPG
 7. Prezentacja z lotu ptaka (film z drona) terenu przez który będzie przebiegać Nowa Wałowa (BAM)

  _DSC01315.JPG
 8. Prezentacja projektu ul. Nowej Wałowej (BRG)

  _DSC01323.JPG
 9. Dyskusja nad projektowaną ulicą, a także nad szerszym tematem – siatką ulic Młodego Miasta
 10. Głosowanie nad przyjętymi w trakcie dyskusji postulatami.
  1. Sporządzenie mapy terenu z naniesioną tkanką urbanistyczną istniejącą i projektowaną, oraz siatką wodną.
  2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat urządzenia ul. Nowej Wałowej.
  3. przekazanie DRMG wniosku o wpisanie obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych do nowego SIWS do przetargu na sporządzenie dokumentacji ul. Nowej Wałowej.
 11. Zaproszenie przez przedstawiciela ECS na do udziału w debacie „Zrozumieć sierpień”, która odbędzie się w siedzibie ECS 14 lipca o g. 18.00.

Szczegółowy przebieg spotkania został zawarty w protokole, który przesłano Interesariuszom.

Dzięki zaproszeniu pani Anety Szyłak, kolejne powakacyjne spotkanie Rady odbędzie się we wrześniu, w siedzibie NOMUS (Dział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku), ul. Jaracza 14.