PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Debata o Młodym Mieście i Polskim Haku

Debata o Młodym Mieście i Polskim Haku
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 22

W kolejnej odsłonie Gdańskich Debat Miejskich podejmujemy dyskusję nad kluczowymi przestrzeniami miejskimi, które stają się obecnie przedmiotem przekształceń. Czwarta z nich – zaplanowana na 27 czerwca – poświęcona będzie dyskusji nad kształtowaniem przestrzeni szeroko rozumianego Młodego Miasta. Zgodnie z podejmowanymi w ostatnim czasie pracami, dyskusją chcemy objąć całą strefę tzw. północnej części śródmieścia Gdańska, w tym obszar Polskiego Haka. Kwestia kształtowania tej przestrzeni jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania szerokiego grona gdańszczanek i gdańszczan, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk artystycznych i pasjonatów historii. Na całym tym obszarze trwają obecnie procesy przekształceń, lokują się nowe inwestycje i prowadzone są studia nad nowymi rozwiązaniami w zakresie kształtowania sieci ulic i przestrzeni publicznych. W miarę postępu prac pojawia się jednak szereg kwestii związanych z przyszłym charakterem tej przestrzeni, podejmowanych m.in. w ramach procesów partycypacyjnych prowadzonych przez Biuro Architekta Miasta.

Celem debaty jest więc omówienie głównych wyzwań wiążących się z przyszłym charakterem tej przestrzeni, w tym zagospodarowaniem tzw. frontu wodnego obszaru oraz sposobu ukształtowania przestrzeni publicznych. Do udziału w niej zaprosiliśmy szereg interesariuszy przekształceń Młodego Miasta i Polskiego Haka, w tym zarówno przedstawicieli władz miasta, inwestorów jak i organizacji pozarządowych. Dyskusję wzbogacą też głosy specjalistów z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego oraz osób osobiście zaangażowanych w proces rozwoju obszaru na przestrzeni minionych lat. Więcej o biogramach zaproszonych gości >>

356062210_588128430112103_8525504669202834519_n

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl. Start: godz. 18.00 we wtorek 27.06.2023. Na czacie możliwe będzie zadawanie pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień. 
Zapraszamy!