Czwarte spotkanie Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Czwarte spotkanie Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka

Czwarte spotkanie Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Czwarte spotkanie Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka odbyło się 22 marca 2022 r. w godz. 14.00-16.00 w sali konferencyjnej Nowego Muzeum Sztuki NOMUS przy ul Jaracza 14.

O godzinie 13.00 przed rozpoczęciem spotkania odbył się briefing prasowy z udziałem prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz, dotyczący publikacji raportu „Młode Miasto – przyszłość dzielnicy”.

IMG20220322130535

 

Spotkanie Rady otworzył zastępca Prezydenta Miasta Alan Aleksandrowicz. Prezydent poinformował zebranych o trwających pracach nad dokumentacją projektową budowy przedłużenia ulicy Popiełuszki na Młodym Mieście (z linią tramwajową oraz tunelem pod Motławą). Następnie Mikołaj Martynuska z Echo Investment poinformował członków Rady o planowanym rozpoczęciu zabudowy działki przy zbiegu ulic Popiełuszki i Nowomiejskiej (na styku z budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności). Projekt architektoniczny jest już po uzgodnieniach konserwatorskich. Prof. Piotr Lorens poprosił członków Rady o przekazanie do Biura Architekta Miejskiego podpisanych Listów Intencyjnych.

Dalsza część spotkania przebiegła zgodnie z przesłanym wcześniej członkom Rady programem.

 1. Prezentacja wyników procesu konsultacyjnego dotyczącego przyszłości Młodego Miasta i Polskiego Haka (zespół Inicjatywa Miasto)

Raport został sporządzony po serii warsztatów (Młode Miasto – przyszłość dzielnicy) przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto na zlecenie Biura Architekta Miasta. Zawiera on wnioski ze spotkań organizowanych w ramach Gdańskich Warsztatów Projektowych, które trwały od października do grudnia 2021 r. Brali w nich udział mieszkańcy Gdańska, właściciele terenów, inwestorzy i wszyscy zainteresowani przyszłością Młodego Miasta. Prezentacji raportu dokonał Piotr Czyż. Wśród głównych  oczekiwań uczestników warsztatów w stosunku do rozwoju Młodego Miasta są:

  • integracja przestrzenna z otoczeniem;
  • zapobieganie powstawaniu barier przestrzennych dla pieszych oraz rowerzystów;
  • zapewnienie dostępności dla wszystkich grup wiekowych i społecznych;
  • zapewnienie dostępności do w pełni zróżnicowanych usług społecznych i kulturalnych, również do szkół, przedszkoli czy przychodni;
  • wykorzystanie walorów wynikających z bliskości wody;
  • zapewnienie właściwej przestrzeni publicznej, przestrzeni zielonej, nie tylko terenów zabudowanych.
  • stworzenie dzielnicy, zgodnie z koncepcją miasta 15-minutowego.

Raport przygotowało Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, pod kierownictwem prof. Piotra Lorensa, Architekta Miasta Gdańska. Pełna treść raportu została zamieszczona do pobrania na stronie Biura Architekta Miasta w zakładce Młode Miasto, w sekcji „Materiały do pobrania” (link do strony: gdansk.pl/mlodemiasto)

 1. Prezentacja zbiorczego modelu planowanych i realizowanych inwestycji na terenie Młodego Miasta i Polskiego Haka 

Paweł Mrozek zaprezentował w formie filmu makietę 3D zawierającą kompilację zabudowy istniejącej, w trakcie budowy i projektowanej na obszarze Młodego Miasta i Polskiego Haka, z przedłużeniem układu komunikacyjnego i tunelem pod Motławą.
Wkrótce opublikujemy link do filmu.

Makieta 3D film
 
 1. Przedstawienie informacji na temat rozpoczynających się i planowanych procesów konsultacyjnych

Dialog społeczny SCG (Stocznia Centrum Gdańsk):
Inicjatorem konsultacji jest SCG (Stocznia Centrum Gdańsk) – właściciel znacznej części terenów dawnej stoczni Schichaua. Kolejne konsultacje przeprowadzi również Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto. Prezes SCG Krzysztof Sobolewski zaprosił wszystkich członków Rady do udziału w konsultacjach po zakończeniu spotkania Rady oraz w spotkaniach zaplanowanych zgodnie z poniższym harmonogramem:

29.03 – I spotkanie warsztatowe / uwarunkowania wewnętrzne projektu;
05.04 – II spotkanie warsztatowe / relacje z otoczeniem;
12.04 – spotkanie eksperckie / weryfikacja wyników;
26.04 – zakończenie konsultacji / prezentacja wniosków

Wszystkie spotkanie będą się odbywały w budynku NOMUS, Gdańsk, ul. Jaracza 14.

IMG20220322171253
 1. Informacja o uruchomieniu zakładki „Młode Miasto” na stronie internetowej Biura Architekta Miasta.

W zakładce zamieszczane będą informacje dotyczące przedsięwzięć związanych z procesami inwestycyjnymi realizowanymi i planowanymi na terenie Młodego Miasta. Link: gdansk.pl/mlodemiasto

 1. Przedstawienie przez Fundację Cumy informacji na temat przygotowywanego projektu (Projekt Stocznia – Festiwal Małej Architektury).

Blanka Byrwa przedstawiła podsumowanie ubiegłorocznej edycji festiwalu (fastocznia.wixsite.com/projektstocznia). Kolejna edycja festiwali jest w przygotowaniu.

 1. Informacja na temat warsztatów architektonicznych dotyczących terenu Synergii99 (organizator: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza).

W dniach 26-27.03.202, na Politechnice Gdańskiej odbędą się WARSZTATY Z MENTOREM – GDAŃSK. pt.. „Transformacja urbanistyczna terenu hal i pochylni na obszarze PK3 dawnej Stoczni Gdańskiej”. Funkcję mentora powierzono Rainerowi Mahlamäki. Warsztaty są kolejnym już etapem KONKURSU STYPENDIUM PRAKTYKA – EDYCJA 2021/22 zorganizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Warsztaty mają charakter zamknięty. O ich wynikach będziemy informować. Link do projektu: fundacja-sk.pl/praktyka-opis/.

 1. Wolne wnioski:

12 maja 2022, na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Konwent PG poświęcony zagospodarowaniu Młodego Miasta. Organizatorzy konwentu poprosili Biuro Architekta Miasta o przekazanie kontaktów do inwestorów i właścicieli terenów postoczniowych.

Na tym pierwsze spotkanie Rady w roku 2022 zakończono.

Po Radzie Interesariuszy, o godzinie 17.00 w rozpoczęło się kolejne spotkanie rozpoczynające proces konsultacyjny, którego organizatorem jest SCG Stocznia Centrum Gdańsk, właściciel znacznej części terenów dawnej stoczni Schichaua (rejonu ulic Elektryków, Monterów, Rurarzy i Niterów). Nad projektem zagospodarowania tego terenu pracują architekci z pracowni JEMS Architekci. Zaprezentowana na spotkaniu koncepcja (scg.pl/koncepcja) stała się punktem wyjścia do rozpoczęcia bardzo ożywionej dyskusji o kształcie architektonicznym tego terenu. Spotkanie było rejestrowane i relacja z jego przebiegu zapewne wkrótce pojawi się na stronie SCG.

IMG20220322185929