PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Architektura miejsca i czasu – wykład otwarty

Architektura miejsca i czasu – wykład otwarty
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Taraszkiewicz - Plansza tytułowa

Zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi prof. Antoni Taraszkiewicz:

Architektura miejsca i czasu

20.06.2023, godz. 16.00
Politechnika Gdańska | Budynek Hydromechaniki 

We współczesnej myśli architektonicznej nie brakuje niezwykle znaczących koncepcji, które otworzyły możliwości nowego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń oraz na jej wpływ na rolę człowieka w jej kształtowaniu.

Przestrzeń zurbanizowana jako wynik celowej działalności ludzkiej budowana jest przez architektoniczne obiekty, które za sprawą ich twórców prowadzą z zastaną, otaczającą je przestrzenią, nieustanny dialog. W dobie dzisiejszej to właśnie ten architektoniczny dialog może dać odpowiedź na pytanie jaka we współczesnym świecie powinna być architektura, i jak w stale przekształcanym, pełnym chaosu otoczeniu, człowiek może zachować własną tożsamość, znaleźć swoje miejsce w całości, odnaleźć własną przestrzeń egzystencjalną.

Obecnie w twórczości urbanistyczno-architektonicznej ogromnego znaczenia nabierają dwa czynniki determinujące niemal wszystkie rozwiązania przestrzenne, jak też funkcjonalne. Są to: miejsce w jakim lokalizowane jest dane przedsięwzięcie oraz czas w jakim przyszło architektowi tworzyć swoje dzieło, przy czym zdecydowanie dominuje przekonanie, że po pierwsze budynek musi wyrastać z miejsca swej lokalizacji i czerpać z niej „życiodajne soki”, a po drugie, że architektura nie może mówić o czasach, w których nie powstała, czyli musi być sztuką nowoczesną.

Każdy nowy budynek, czy zespół budynków, projektowany jest i budowany w miejscu, które ma już jakąś, własną historię, własny klimat, ukształtowanie terenu, otoczenie, oraz własny krajobraz, mające wpływ na nowe działania przestrzenne. Znakomitym polem dla tych działań jest Trójmiasto a zwłaszcza Gdańsk, którego historyczne centrum oraz liczne dzielnice o niezwykle zróżnicowanej historii i charakterze, pozwalają na tworzenie bardzo bogatych w swej różnorodności a przez to ciekawych  rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych.  


Wykład jest współorganizowany przez Architekta Miasta Gdańska i Politechnikę Gdańską.


 

Antoni Taraszkiewicz fot

prof. Antoni Taraszkiewicz

Prof. dr hab. inż. architekt , profesor Politechniki Gdańskiej (ur. 16 stycznia 1957 w Gdyni), specjalista z dziedziny architektury mieszkaniowej wielorodzinnej, użyteczności publicznej, sakralnej, wnętrz oraz urbanistyki. Współwłaściciel i główny projektant pracowni projektowej FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o. w Gdańsku. Autor i współautor licznych projektów i realizacji architektoniczno-urbanistycznych. Laureat wielu nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach architektoniczno-urbanistycznych. Laureat licznych nagród za działalność twórczą – projektową.

W latach 2008 – 2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.  Od 2007 jest kierownikiem Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej. W latach 2008 -2020 był członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej. Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu publikacji z zakresu architektury i urbanistyki, promotorem licznych dyplomów magisterskich oraz promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich.

W latach 2003 – 2018 był członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku gdzie w latach 2014 – 2018 pełnił funkcję przewodniczącego. Od roku 2014 jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku. Od 1984 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku gdzie w latach 2000–2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Twórczości Architektonicznej a od roku 1997 jest członkiem Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Od 2002 roku jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów w Gdańsku gdzie w latach 2002 – 2003 pracował w Sekcji Etyki Zawodowej. Od 2019 roku jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Od 2018 roku jest członkiem Honorowej Rady Architektury przy Prezydencie Miasta Sopotu a od 2021 roku członkiem Gdańskiej Rady Architektury przy Prezydencie Miasta Gdańska.