Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Architekta Miasta

A
A

Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12

Siedziba: Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)

Poczta elektroniczna sekretariatu: bam@gdansk.gda.pl

 

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
2

Architekt Miasta - prof. Piotr Lorens

58 323 7024
 
4

Zastępca dyrektora / Miejski Konserwator Zabytków – Janusz Tarnacki

58 323 7100
 
3
Sekretariat - Urszula Kowalewska
58 323 7100
58 323 7120
1

Ewa Malinowska

Grzegorz Sobczyk

58 323 7108
58 323 7109
 
8

Joanna Sidorczak-Heinsohn 

Jarosław Zulewski 

58 323 7113
 
58 323 7114
 
14
Paulina Borysewicz 
Ewa Radochońska 
58 323 7117
 
58 323 7101
 
Nowe Ogrody 8/12 pok. 444
Maria Jakutowicz 
Lidia Urbańska 
Monika Mirowska-Pobudkiewicz 
58 323 6444
 
Nowe Ogrody 8/12 pok. 443
Mateusz Drozdowski 
58 323 6443