Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Autyzm to nie wyrok - najważniejsza jest diagnoza. Europejski Tydzień Autyzmu

Początek grudnia kojarzy się nam z rozpoczęciem przygotowań do Świąt, kupowaniem prezentów i wizytami Mikołaja. Pamiętajmy, że to także czas kiedy możemy podarować coś wyjątkowego: wspomóc osobę z autyzmem, czy organizację niosącą im pomoc – zachęcamy, bowiem trwa Europejski Tydzień Autyzmu.

A
A

Autyzm to bardzo poważne zaburzenie rozwojowe. To także jedna z największych zagadek współczesnej medycyny. Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia. Nie ma też lekarstwa na autyzm. Na całym świecie dramatycznie rośnie liczba dzieci z autyzmem. Również w Polsce problem autyzmu dotyka coraz więcej rodzin. W Europie już u 1 na 100 dzieci diagnozowany jest autyzm (według Autism–Europe). W USA statystyki wskazują na 1 na 68 dzieci – wobec 1 na 150 w 2000 r. (według Centers for Disease Control and Prevention). ONZ szacuje, że na świecie żyje nawet 70 milionów osób z tym zaburzeniem.

Co powinno niepokoić rodzica
Autyzm ujawnia się w pierwszych trzech latach życia nieprawidłowościami w rozwoju umiejętności społecznych i komunikacyjnych. U niektórych dzieci pierwsze symptomy są widoczne bardzo wcześnie - nawet ok. 6 miesiąca życia. U innych dzieci rozwój przebiega prawidłowo do ok. 1-2 roku życia, potem następuje utrata nabytych umiejętności, np. dziecko przestaje mówić, bawić się zabawkami, interesować się otoczeniem. Trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest inny, pewne cechy mogą być bardziej, inne mniej nasilone, dlatego mówimy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

- To co powinno zaniepokoić rodzica, to przede wszystkim nieprawidłowy rozwój mowy, brak reakcji na własne imię, brak zainteresowania rówieśnikami, czy utrudniony kontakt wzrokowy. W IWRD wykonujemy diagnozę, ale też prowadzimy badania przesiewowe i obserwacje niemowląt, w tym młodszego rodzeństwa dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Obecnie już u 6-miesięcznych dzieci jesteśmy w stanie zauważyć nieprawidłowości rozwojowe, co nie jest równoznaczne z postawieniem diagnozy autyzmu. Wprowadzenie odpowiednich interwencji we wczesnym okresie daje pozytywne efekty. I nawet jeśli podejrzenie autyzmu potwierdzi diagnoza, to dziecko poddane wcześniej odpowiednim oddziaływaniom terapeutycznym osiąga potem dużo lepsze wyniki – podkreśla dr Anna Budzińska, Dyrektor Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD).

Im wcześniej postawiona diagnoza autyzmu i wdrożona właściwa terapia, tym większe szanse na uzyskanie poprawy funkcjonowania dziecka, czy nawet wyrównanie deficytów rozwojowych. Niestety wciąż u wielu dzieci z autyzmem zbyt późno rozpoznaje się to zaburzenie i zbyt wiele z nich nie otrzymuje specjalistycznej pomocy w odpowiednim czasie. Stąd ogromna potrzeba, aby o autyzmie edukować i informować, aby wiedza docierała przede wszystkim do rodziców i osób, które sprawują opiekę nad małymi dziećmi. Tak, aby potrafili zauważyć niepokojące zachowania i wówczas udać się po poradę do specjalisty. Trzeba szerzyć wiedzę zarówno o objawach jak i o skutecznej terapii, walczyć ze stereotypami i budować postawy tolerancji. Temu właśnie służą obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Autyzm trwa całe życie, a osoby nim dotknięte potrzebują wsparcia na każdym etapie swojego rozwoju. Należy też pamiętać, że konsekwencje diagnozy autyzmu dotykają całą rodzinę. Sposób zorganizowania opieki i terapii dla dziecka z autyzmem, a potem dla dorosłej osoby - stawia rodziców przed niełatwym wyborami i wyzwaniami. Dlatego warto wspierać działania organizacji i instytucji udzielających wszechstronnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, jak Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) w Gdańsku. To pierwsza w Polsce i Europie replika Princeton Child Development Institute w USA, jednej z najlepszych na świecie placówek terapeutycznych dla osób z autyzmem. IWRD prowadzi działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Powstał dzięki Barbarze Piaseckiej Johnson, a Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson do dziś wspiera działalność IWRD. Powstanie siedziby IWRD wparło też Miasto Gdańsk. W bieżącym roku IWRD obchodzi 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji zorganizowało wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. autyzmu, które zgromadziło blisko 300 osób z kraju i ze świata. - Sympozjum było okazją do prezentacji prowadzonej u nas skutecznej terapii dla dzieci z autyzmem, bazującej na stosowanej analizie zachowania. Chcemy zwrócić uwagę jak ważne znaczenie w terapii osób z autyzmem ma wykorzystywanie metod mających solidne oparcie w badaniach naukowych. Naszą specjalistyczną wiedzą i dobrymi praktykami dzielimy się też z innymi placówkami w kraju, tworząc sieć placówek rekomendowanych przez IWRD – informuje dr Anna Budzińska, Dyrektor Fundacji – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Więcej informacji o autyzmie, o IWRD i o tym jak wspomóc terapię dzieci z autyzmem na: www.iwrd.pl

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy