Komitet Rewitalizacji powołany

13 października Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się w ciągu 30 dni od jego powołania.

Komitet Rewitalizacji powołany
A
A
data publikacji: 13 października 2017 r.

Na czterech obszarach rewitalizacji – czyli na Biskupiej Górce i Starym Chełmie, Dolnym Mieście i Placu Wałowym ze Starym Przedmieściem, na Oruni i w Nowym Porcie z Twierdzą Wisłoujście – trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji przewidzianych w projektach rewitalizacji. Ich zakres w dużej mierze został określony w wyniku konsultacji z mieszkańcami, którzy od początku mieli udział w planowaniu całego procesu. Mieszkańcy są bowiem nie tylko odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale przede wszystkim ich aktywnymi współuczestnikami.

Forum współpracy
Przejawem zaangażowania lokalnych społeczności w procesy związane z rewitalizacją jest ich udział w Komitecie Rewitalizacji. To ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdańska, które będzie opiniować wszystkie działania związane z rewitalizacją. Komitet ma stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska.
Kadencja Komitetu potrwa pięć lat, a jego posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Stanowiska Komitetu będą wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. Zgodnie z regulaminem, pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w ciągu 30 dni od jego powołania.

W wyniku otwartego naboru w skład Komitetu Rewitalizacji weszli:
1. Krzysztof Królak - przedstawiciel mieszkańców Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem,
2. Krzysztof Kosik - przedstawiciel mieszkańców Oruni,
3. Dominika Ikonnikow - przedstawicielka mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełma,
4. Zdzisława Małolepsza - przedstawicielka mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.
5. Hanna Maria Mik - przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,
6. Aleksandra Strug - przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,
7. Katarzyna Werner - przedstawicielka mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,
8. Jakub Lejk - przedstawiciel mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,
9. Remigiusz Bystrek - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,
10. Beata Szałkowska - przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,
11. Jacek Górski - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
12. Przemysław Kluz - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
13. Danuta Kozioł - przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
14. Tomasz Larczyński - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną.

Na członków Komitetu Rewitalizacji zostali również wyznaczeni przedstawiciele podmiotów wskazanych w ustawie o rewitalizacji:
1. Wiesław Bielawski (Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji) – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, 
2. Magdalena Chełstowska – przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
3. Agnieszka Wróbel – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
4. Ewa Pielak – przedstawicielka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska,
5. Adam Nieroda – przedstawiciel Rady Miasta Gdańska,
6. Natalia Ostrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Chełm,
7. Andrzej Baj – przedstawiciel Rady Dzielnicy Letnica,
8. Ewa Łapińska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Nowy Port,
9. Ewa Patyk – przedstawicielka Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce,
10. Ryszard Nowak – przedstawiciel Rady Dzielnicy Przeróbka,
11. Magdalena Kamrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Śródmieście.

Więcej informacji na temat rewitalizowanych obszarów w Gdańsku:
http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora