PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

170 tysięcy dla gdańskich seniorów!

170 tysięcy dla gdańskich seniorów!
Język hiszpański czy angielski dla zaawansowanych, warsztaty wokalne czy rękodzielnicze, komputery czy tańce, z wnuczkiem czy z sąsiadką. Mapa zajęć pokrywa cały Gdańsk: są zajęcia dla seniorów z Oruni, Strzyży, Biskupiej Górki, Olszynki i Nowego Portu. Aż 34 projekty skierowane do seniorów dofinansuje kwotą 170 tysięcy w tym roku Miasto Gdańsk.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Duża część mieszkańców miasta osiągnęła już wiek emerytalny. Około 120 tysięcy mieszkańców ukończyło 60 rok życia, a prawie 90 tysięcy gdańszczan jest w wieku 65+. Odpowiadając na ich potrzeby organizacje pozarządowe przygotowały wiele ciekawych projektów. W tym roku wpłynęło 358 ofert w konkursie na realizację zadań publicznych świadczonych przez organizacje pozarządowe, z czego 58 dotyczyło działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Podczas posiedzenia komisji konkursowej wybrano 34 projekty poświęcone szeroko pojętym działaniom skierowanym do seniorów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta.

-Wśród ofert znajdują się te związane z edukacją (językowe, komputerowe), zajęcia warsztatowe i artystyczne (np. rękodzielnicze), spotkania muzyczne i wokalne, warsztaty związane ze zdrowym odżywianiem i zajęcia psycho-edukacyjne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne– wymienia Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów Gabriela Dudziak. Są również te zgłoszone przez stowarzyszenia i związki kombatanckie, związane z aktywizacją i integracją sędziwych mieszkańców Gdańska – podkreśla pełnomocnik. Bardzo ważną rolę odgrywają zarówno projekty duże, o charakterze miejskim, jak również mniejsze, lokalne. Jedne i drugie służyć mają wspieraniu aktywności osób starszych i zachęcaniu seniorów do wyjścia z domu.

Bal Seniora cieszy się dużą popularnością.

Projekty o zasięgu miejskim

Największym projektem o charakterze otwartym i zasięgu miejskim jest organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku Seniora, która będzie realizowana przez Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI. Wydarzenie organizowane jest w czerwcu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych. W zeszłorocznej edycji w Pikniku wzięło udział kilkuset gdańszczan, w tym roku akcja odbędzie się już po raz czwarty i ma być okazją do zwiększenia dostępności informacji o prawach osób starszych, wykorzystując do tego przystępną formę pikniku adresowanego do całych rodzin. Podjęte działanie ma charakter międzypokoleniowy w równym stopniu aktywizując seniorów oraz ich rodziny. W programie przewidziano pokazy artystyczne, muzyczne, zajęcia sportowe i plastyczne dla dziadków oraz wnucząt.

Kolejnymi dwoma dużymi projektami są: Gdański Fundusz Senioralny realizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz kontynuacja Gdańskiej Akademii Seniora - Fundacji Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM.

Dzięki Gdańskiemu Funduszowi Senioralnemu małe, nieformalne grupy osób starszych mogą liczyć na wsparcie swojej działalności. Dzięki takim inicjatywom możemy udzielić wsparcia małym, często kilkuosobowym, grupom seniorów, które chcą działać na rzecz społeczności lokalnej. Często środki te zasilają funkcjonowanie nieformalnych grup, jakim są kluby seniora, które często bez takiego wsparcia nie mogłyby w ogóle działać – podkreśla Dudziak.

Przyglądając się zgłoszonym do konkursu projektom można zauważyć pojawiąjący się trend współpracy dużych aktywnych stowarzyszeń z mniejszymi oddolnymi inicjatywami. Działając wspólnie przyczyniają się do większej aktywności mieszkańców w ramach lokalnych wspólnot. W dofinansowanych przez miasto projektach oprócz dużych inicjatyw tj. IV Pomorski Piknik Seniora, są także wydarzenia adresowane do małych grup działających w obrębie dzielnicy.

Osiedlowe projekty

Seniorzy z Dolnego Miasta i Olszynki dzięki dofinansowaniu będą mogli wziąć udział w zajęciach Senior kontra komputer. Realizacją zadania zajęło się Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku. W warsztatach rękodzielniczych wezmą udział mieszkańcy w wieku emerytalnym z Nowego Portu, dla których Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki zorganizuje warsztaty edukacji artystycznej. Zajęcia relaksacyjno-ruchowe przygotowała dla seniorów ze Stogów, Krakowca i Górek Zachodnich Fundacja Pomóż Sobie i innym. W swoich działaniach przewidziała także prowadzenie porad prawnych dla osób starszych.

Zajęcia łączące pokolenia

Ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa odgrywają także działania łączące pokolenia. Mogą to być np. warsztaty komputerowe, podczas których ważna staje się współpraca międzypokoleniowa. W sytuacji gdy każda ze stron czuje się potrzebna i otwarta na potrzeby drugiego człowieka pojawia się prawdziwa współpraca. Przykładem takich działań jest projekt Towarzystwa Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział Gdańsk pt. Dziadkowie i Wnuki, które otrzymało dofinansowanie na taki cel. Kolejny przykład to Rocznik seniora a energia juniora realizowany przez Projekt Pełnia Szczęścia.

Słuchacze Akademii Seniora

Senior dba o zdrowie

W zaawansowanym wieku bardzo ważna staje się sprawa zdrowia oraz umiejętność radzenia sobie w nagłym wypadku. Krzewieniem tej wiedzy wśród seniorów zajmuje się Fundacja Mango prowadząc projekt Akademia Zdrowego Seniora, w ramach którego planowane są warsztaty i seminaria dotyczące pierwszej pomocy oraz apteki dorosłego człowieka. Stowarzyszenie dla Siedlec przygotowało Akademię bezpiecznego seniora, a w niej cykl wykładów i spotkań dotyczących bezpieczeństwa oraz zajęcia ruchowe „bezpieczny upadek”.

- Biorących pod uwagę zmiany demograficzne i zwiększającą się liczbę osób starszych, bardzo ważne jest aby oferta propozycji dla seniorów była rozszerzana i w miarę możliwości oraz potrzeb co raz bardziej atrakcyjna. Celem podejmowanych przez miasto działań jest podnoszenie poziomu zainteresowania osób starszych udziałem w życiu społecznym i kulturalnym miasta, a także aktywnością wolontariacką seniorów - mówi Gabriela Dudziak.

W Gdańsku działa około 60 klubów i kół seniorów współpracujących z miastem, trudno określić ile jeszcze grup nieformalnych prowadzi swoje działania np. przy parafialnych, osiedlowych domach kultury lub zakładach pracy. Na terenie miasta funkcjonują również Uniwersytety Trzeciego Wieku skupiające ok. 3,5 tysiąca słuchaczy. Jednak liczby te pokazują, że cały czas jest duża grupa seniorów, przed którą stoi decyzja o podjęciu jakiejś formy aktywności. Zainteresowanie tej części seniorów jest z pewnością wyzwaniem dla instytucji oraz organizacji pozarządowych przygotowujących ofertę dla osób w wieku emerytalnym.

 

Pełna lista dofinansowanych projektów znajduje się tutaj:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-aktywnosci-obywatelskiej-okreslonych-w-Programie-wspolpracy-Miasta-Gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016-rok-przez-podmioty-nie-zaliczone-do-sektora-finansow-publicznych-i,a,48753

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze