Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

500, 1000 a może 2000 złotych? Ile wynoszą opłaty za groby na cmentarzach komunalnych

W Gdańsku - podobnie jak w każdej innej miejscowości w kraju - pobierane są opłaty przy pochówkach na nowych miejscach oraz przy przedłużeniu ważności grobów. Dotyczy to osób, które mają groby swoich bliskich lub miejsca rezerwowe na cmentarzach komunalnych. Opłaty ważne są maksymalnie 20 lat.

A
A
Opłata za groby jest ważna przez 20 lat
Opłata za groby jest ważna maksymalnie przez 20 lat
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 912,1669), termin ważności grobu upływa po 20 latach od daty zgonu lub po upływie terminu przedłużenia jego ważności. Po tym terminie zarządcy cmentarza przysługuje prawo do zlikwidowania grobu. 


Opłaty pobierane przy pochówkach na nowych miejscach na 20 lat:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Łostowicki - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2 125,15

2

Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2 612,98

3

Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy,  Św. Franciszka, Sobieszewski - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2 225,28

4

Wszystkie cmentarze - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

1 125,05

5

Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny

2 012,58

6

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny

3 159,17

7

Łostowicki- nisza w kolumbarium

3 068,69

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

210,05

Opłaty pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na 20 lat:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

1 045,15

2

Wszystkie cmentarze - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

521,53

3

Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny

932,58

4

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny

1 762,30

5

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien

2 704,60

6

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien

3 646,89

7

Łostowicki - nisza w kolumbarium

1 514,02

8

Łostowicki- nisza w kolumbarium – przedłużenie ważności miejsca rezerwowego

1 009,35

9

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

105,03

Opłaty można uiszczać w biurach cmentarnych i w biurze pogrzebowym PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o. w Gdańsku.

Adresy biur cmentarnych w Gdańsku:

  • ul. Partyzantów 76 (tel. 58 341 20 71/73 lub 58 341 73 35) - przyjmuje opłaty dotyczące wszystkich cmentarzy,
  • ul. Łostowicka 35 (tel. 58 302 02 07) - przyjmuje opłaty dot. cmentarzy: Łostowickiego, Św. Franciszka, Św. Ignacego, Salvator Nowy, Sobieszewskiego,
  • ul. Srebrniki 12 (tel. 58 341 49 77) - przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Centralnego „Srebrzysko”,
  • ul. Opacka 8 (tel. 58 552 29 22) - przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Oliwskiego i Św. Jadwigi (Nowy Port),
  • ul. Partyzantów 76 (siedziba PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o.; tel. 58 34 20 71/73 lub 58 341 73 35) - przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Garnizonowego.

Biura czynne są w środy w godz. 7.00-17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00.


Opłaty za grób można również dokonać przelewem na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o.

ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk:

Santander Bank Polska

Nr konta 85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko zmarłego, datę zgonu, imię i nazwisko płatnika, adres płatnika.


Szczegółowe informacje dotyczące opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku znaleźć można na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

***