V Światowy Zjazd Gdańszczan. Dzień 3

Zawieszenie tablicy Franka Meislera, odsłonięcie pomnika poświęconego dawnym gdańszczanom i żołnierzom napoleońskim oraz parada żaglowców - te trzy wydarzenia zarejestrowała nasza kamera podczas ostatniego dnia V Światowego Zjazdu Gdańszczan.
3:18
2018-07-08
Kategoria: Gdańszczanie
Więcej z: Gdańszczanie