Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z Mateuszem Jasiakiem, kierownikiem Wartowni nr 1 na Westerplatte Oddziału Muzeum Gdańska i pełnomocnikiem dyrektora Muzeum II Wojny Światowej ds. popularyzacji.
1:16:00
Napisy
2024-06-26
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Kategoria: Edukacja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Obrona Westerplatte stała się głośna w Polsce już we wrześniu 1939 r. za sprawą informacji prasowych i radiowych, chociaż na tle innych bitew kampanii polskiej 1939 r. nie odegrała dużego znaczenia. Po zakończeniu II wojny światowej upamiętnianie tego wydarzenia było uwikłane w politykę historyczną władz PRL. Przez wiele lat po wojnie teren Wojskowej Składnicy Tranzytowej pozostawał zniszczony i zaniedbamy. Pierwsze poważne działania w tym obszarze podjęto właściwie dopiero w latach sześćdziesiątych.

Rozmowa nawiązuje do 50 rocznicy otwarcia wystawy Muzeum Gdańska w Wartowni nr 1 na Westerplatte.

Więcej z: Edukacja