Przyszłość Placu Solidarności

Po dłuższej przewie wznawiamy – w nieco zmienionej formule – cykl naszych debat. W kolejnej ich odsłonie będziemy chcieli podjąć dyskusję nad kluczowymi przestrzeniami miejskimi, które stają się obecnie przedmiotem przekształceń. Pierwsza z debat – zaplanowana na 10 maja w godz. 18-20 – poświęcona będzie przybliżeniu możliwej skali i charakteru przekształceń rejonu Placu Solidarności – zarówno w odniesieniu do samej powierzchni placu jak i jego bezpośredniego otoczenia. Otoczenie to ulega obecnie dynamicznie zachodzącym przekształceniom – pojawiają się nowe inwestycje, a zgodnie z zapisami planistycznymi możliwe jest dopełnienie tej przestrzeni kolejnymi interwencjami.
2:09:27
Napisy
2023-05-10
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Biuro Architekta Miasta