OTWARCIE KONFERENCJI WYSTĄPIENIA ORGANIZATORÓW I PARTNERÓW

Założeniem organizatorów konferencji jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk oraz wzmocnienie działań na rzecz rozwoju nowych instrumentów i podejść planistycznych. Równocześnie konferencja stanie się okazją do prezentacji szeregu wyzwań rozwojowych na przykładzie Miasta Gdańska.
22:37
Napisy
2023-11-06
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Głównym celem organizacji konferencji "Przekształcanie miast” jest zaprezentowanie i omówienie głównych współcześnie dyskutowanych i wdrażanych w praktyce konceptów urbanistycznych, które kształtować będą przyszłość naszych ośrodków miejskich. Intencją organizatorów jest zaproszenie praktyków (planistów I urbanistów), przedstawicieli władz samorządowych (planistów i architektów miejskich), badaczy i naukowców oraz innych osób, zajmujących się różnorodnymi aspektami planowania, projektowania i realizacji programów przekształceń. Debata ta powinna umożliwić zrozumienie znaczenia poszczególnych kwestii problemowych oraz sposobu radzenia sobie z nimi, a także na umieszczenie ich w szerszym kontekście – zarówno w odniesieniu do ich interdyscyplinarnego charakteru jak i w odniesieniu do najlepszych praktyk wypracowywanych w poszczególnych ośrodkach.

Powiązane:
Więcej z: Biuro Architekta Miasta