Jak zatrzymać przemoc?

Najważniejsza w walce z przemocą wobec dzieci jest prewencja, nie możemy czekać na ich śmierć- mówi Krzysztof Sarzała doświadczony pedagog i terapeuta, twórca Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Po śmieci 8-letniego Kamila z Częstochowy, skatowanego przez ojczyma, rozmawiamy o koniecznych działaniach, które trzeba podejmować każdego dnia, by na czas zareagować. Ale także o tym, że temat przemocy wobec dzieci, kobiet i słabszych nie jest w Polsce priorytetem dla decydentów, w tym polityków.
27:09
Napisy
2023-05-17
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Jestem z Gdańska. Rozmowy Agnieszki Michajłow