O historii trzeba mówić prawdę

Lech Parell , szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W Jestem z Gdańska mówi m.in. o tym, dlaczego wbrew wcześniejszym odmowom, jego urząd przyznał Danucie Wałęsie statusu działaczki opozycji demokratycznej w PRL oraz o konieczności tłumaczenia i mówienia prawdy o polskiej historii.
21:54
Napisy
2024-06-12
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Jestem z Gdańska. Rozmowy Agnieszki Michajłow