51. Uroczysta Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023 2022.06.02

Rada Miasta Gdańska przyznaje Medale Księcia Mściwoja II i Medale Św. Wojciecha od 1996 roku. Są to najważniejsze, obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, odznaczenia dla wybitnych osób działających na rzecz naszego miasta. Medale, wykonane w srebrze, przyznawane są polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom. Otrzymują je ci, których działania przyczyniły się do rozsławienia imienia Gdańska zarówno w regionie, kraju jak i na świecie. – Kapituła wskazuje osoby, które podejmują publicznie pożyteczne inicjatywy. Medale przyznawane są za wyjątkową pracę bądź zainteresowania, które wyrastają ponad przeciętne zaangażowanie i poświęcenie dla rozwoju kultury, nauki, służby zdrowia i gospodarki – podkreśla Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska. Ponadto Medal św. Wojciecha jest wyróżnieniem za pracę na rzecz współpracy i pojednania między narodami oraz wyjątkowe przedsięwzięcia wobec tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii.
1:48:16
2022-06-02
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta