3. Sesja Rady Miasta Gdańska

3. już w tej kadencji sesja Rady Miasta Gdańska. W porządku obrad znalazły się 54 uchwały, które dotyczą m.in.: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024”; określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach; przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2030; zniesienia formy ochrony przyrody z 11 drzew uznanych za pomniki przyrody; zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu dzielnic Gdańska; ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdańska w okresie kadencji 2024-2029.
5:25:38
Napisy
2024-06-06
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta