51. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2014-2018 2018.04.23

W poniedziałek, 23 kwietnia, Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Przegłosowano również uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części studium dotyczącej wydm, plaży oraz lasu na Stogach.
4:57:06
2018-04-23
Produkcja: Gdańskie Centrum Multimedialne
Powiązane:
Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta