27. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2014-2018 2016. 07. 21

3:15:43
2016-07-21
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta