18._sesja_rady_miasta_gdańska_kadencji_2018-2023._2019_12_19 (720p)

4:04:24
2019-12-19
Produkcja:

Gdańskie Centrum Multimedialne

Więcej z: Transmisje obrad Sesji Rady Miasta