PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ratusz Głównego Miasta, wspaniała siedziba władz Miasta, to obiekt pełen wielokulturowych nawiązań. Już sama jego forma architektoniczna, a przynajmniej jej ogólny kształt i istotne elementy dekoracji są nawiązaniem do "Domu Hanzeatów" (Osterlinghaus) w Brugii. Przy kolejnych przebudowach i zmianach wystroju ratusza pracowali liczni artyści i rzemieślnicy, z których wielu przybyło z daleka. Dirk Daniels, miejski budowniczy, przybysz z niderlandzkiej Zelandii, zaprojektował wspaniały hełm na ratuszowej wieży.

Warto wspomnieć, że hełm wielokondygnacyjny hełm ratusza jest przykładem rozwiązania zwanego speeltoren, i to nie byle jakim, bo drugim w ogóle, a pierwszym poza Niderlandami.Johannes Moer (Moor), ludwisarz z 's-Hertogenbosch w Północnej Brabancji, odlał dzwony dla umieszczonego na wieży w połowie XVI w. karylionu. 37 nowych dzwonów karylionu, umieszczonych na wieży ratusza w 2000 r. powstało w ludwisarni Koninklijke Eijsbouts w Asten, miejscowości położonej również w Północnej Brabancji, niedaleko 's-Hertogenbosch. Flamandzcy kamieniarze Hendrik Linthe i Cornelius Brun wykonali balustradę na wschodnim szczycie, dekorując ją tradycyjną gdańską triadą herbową. Przebudowę gotyckich fasad w duchu manieryzmu nadzorował flamandzki architekt Anton van Obberghen. Wilhelm van der Meer z Gandawy wykonał wspaniały kominek dla Letniej Sali Rady, zwanej "Czerwoną". Dekoracja malarska Sali Czerwonej powstała pod pędzlem Izaaka van den Blocke'a, członka flamandzkiej rodziny gdańskich artystów i rzemieślników oraz Hansa Vredemana de Vries z Fryzji. Dzieło obu malarzy nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter kompozycji przez setki nawiązań, symboli i znaczeń, wśród których wiele ma swoje źródła w dalekich kulturach. W Sali Rady zobaczyć możemy obok mitologicznych postaci i personifikacji rozmaitych pojęć także rzymskich cesarzy i polityków, Aleksandra Wielkiego, żydowskich królów Jozafata, Dawida i Salomona, a nawet zabójcę Cezara, Brutusa. W centrum stropu, na obrazie "Apoteoza Gdańska", szlak Wisły prowadzi wzrok patrzącego aż ku dość dalekiemu Krakowowi, a na statkach w porcie powiewają flagi różnych państw. Podobno inspiracją dla urządzenia Sali Czerwonej były wnętrza pałacu dożów w Wenecji, które oglądał goszcząc w Italii burmistrz Speyman.

Wśród patronów 37 dzwonów nowego karylionu ratusza odnajdujemy również postaci związane z obecnością w Gdańsku przedstawicieli innych kultur lub ich dzieł. Są nimi: Lesser Giełdziński - żydowski kupiec i kolekcjoner, Leopold von Winter pruski nadburmistrz Gdańska, Jakob Kabrun - kolekcjoner i fundator teatru w Gdańsku rodem ze Szkocji, rodzina van den Blocków, artyści i rzemieślnicy pochodzący z Flandrii, Giovanni Bonifacio - włoski bibliofil, Anthon van Obberghen -  architekt rodem z Flandrii, Johannes Moor - ludwisarz z Brabancji, twórca pierwszego karylionu i św. Wojciech Sławnikowic - czeski biskup-męczennik.
Zegar słoneczny, umieszczony na południowo-wschodnim narożniku ratusza, powstały w II poł, XVI w. nosi napis informujący, że jest to "zegar astronomiczny starożytnych Babilończyków i Italczyków".