PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Literatura

Literatura
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Andrzejewski Marek, Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920-1939) Informator biograficzny, Gdańsk 1997
Balicki Tadeusz, Bazylika mniejsza św. Brygidy w Gdańsku, Gdańsk 2006
Baszanowski Jan, Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601-1846, Gdańsk 1995
Bädeker G., Chronologische Notizen aus der Baugeschichte der wesentlichsten Danziger Bauwerke, Danzig 1879
Blech A., Geschichte der siebenjährigen Leiden Danzigs von 1807 bis 1814, Danzig 1815
Bogdanowicz Stanisław, Dzieła sztuki sakralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Gdańsk 1990
Conwentz Hugo, Das Westpreussische Provinzial-Museum 1880-1905, Danzig 1905
Danzig und seine Bauten , Berlin 1908
Danziger Bürgerbuch , [Danzig 1929]
Deurer Wolfgang, Gdańsk i jego kościoły Dokumentacja 56 zabytkowych istniejących i nieistniejących kościołów Gdańska, Toruń 2003
Domańska Hanna, Kadisz gdańskich kamieni Dzieje Trójmiejskiej gminy żydowskiej do roku 1943, Warszawa 1994
Domansky Walther, Alte Danziger Lebensbeschreibungen, Danzig 1923.
Duisburg, von, Friedrich, Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der freien Stadt Danzig, Danzig 1809
Fischer, Danzigs Städtebau, Berlin-Halensee 1924
Freytag Hermann, Wie Danzig evangelisch wurde, Danzig 1902
Friedrich Jacek, Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII w., Gdańsk 1995
Gliński Mirosław, Ludzie dziewiętnastowiecznego Gdańska Informator biograficzny, Gdańsk 1994
Gliński M., Kukliński J., Kronika Gdańska 997-1997, tom I, Gdańsk 1998
Grotefend Otto, Mecklemburger in Danzig, Schwerin 1905
Hahlweg Werner, Kriegswesen der Stadt Danzig, Osnabrück 1982
Hirsch Theodor, Die Ober-Pfarrkirche von St. Marien in Danzig, Danzig 1843
Jank Tomasz, Zespół kościelny św. Trójcy w Gdańsku, Gdańsk 2002
Kulturgeschichte Preußens königlich polnischen Anteils in der Frühen Neuzeit, Tübingen 2005
Keyser Erich, Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln - Wien 1972
Kubik K., Mokrzecki L., Trzy wieki nauki gdańskiej, Ossolineum 1976
Löschin Gotthilf, Beiträge zur Geschichte Danzigs, Danzig 1837
Łygaś Wojciech, Gdańsk. Szwedzkie karty historii, Gdańsk 2001
Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins , Heft 4, 1911
Mamuszka Franciszek, Droga królewska w Gdańsku, Gdańsk 1972
Pisarska Lucylla, Ślady kultury antycznej w Gdańsku, Gdańsk 1993
Romanow Andrzej, Gdańsk zapomniany... Szkice z dziejów miasta 1914-1939, Gdańsk 2000
Siegler Hans, Danzig Chronik eines Jahrtausends, Düsseldorf 1990
Simson Paul, Der Artushof in Danzig und seine Brüderschaften, die Banken, Danzig 1900
Stephan Walther, Die Strassennamen Danzigs, Danzig 1911
Wójcicki Józef, Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939, Warszawa 1976
Zajewski Władysław, Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Olsztyn 2005
Zernecke Wilhelm, Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy, Gdańsk 2010