PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy
Gdańska cerkiew prawosławna, położona nieco na uboczu, przez co niezbyt znana, zajmuje obiekt o ciekawe historii, związanej z przemianami kultury dawnego Gdańska w początkach XX w.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Chór, nad którym góruje ikona Matki Boskiej Opiekuńczej
Chór, nad którym góruje ikona Matki Boskiej Opiekuńczej
Fot. Żaneta Kucharska

Kompleks dzisiejszej cerkwi powstał w 1914 r. jako miejskie krematorium. Obiektowi nadano formy nawiązujące do architektury średniowiecznej, neogotyckich kształtów całości i neoromańskich detali.

Iluminowana cerkiew przy ul. Traugutta 45
Iluminowana cerkiew przy ul. Traugutta 45
Fot. Marek Heba

Zmiana dotychczasowej wielowiekowej praktyki postępowania z ciałami zmarłych podyktowana była względami zarówno higienicznymi jak i postulatem ograniczenia przestrzeni potrzebnej dla funkcjonowania cmentarzy. Nowoczesność i korzyści wynikające z takiego podejścia sprawiły, że idea pochówków krematoryjnych zyskiwała sobie szybko licznych zwolenników, mimo oporu tradycjonalistów. Funkcjonowanie gdańskiego krematorium przerwał rok 1945 i miało minąć jeszcze wiele lat, zanim do idei powrócono i wzniesiono w Gdańsku nowe krematorium.

Iluminowana cerkiew przy ul. Traugutta 45
Iluminowana cerkiew przy ul. Traugutta 45
Fot. Marek Heba

W latach powojennych obiekt kilkukrotnie zmieniał użytkowników. Bezpośrednio po wojnie znajdował się w posiadaniu Centralnego Zarządu Cmentarzy, myślano nawet o wznowieniu jego funkcji kremacyjnej, spotkało się to jednak nie tylko z brakiem zainteresowania, ale i jednoznacznie negatywnym nastawieniem nowej, polskiej ludności Gdańska. Biorąc pod uwagę konotacje wyrazu "krematorium" w powojennej polskiej kulturze nastawienie takie nikogo nie powinno dziwić.

Kompleks przekazano zatem w dzierżawę parafii ewangelicko-augsburskiej, a po kilku latach gdańskiej wspólnocie prawosławnej.

Pałac konsulów rosyjskich wzniesiony w 1768 r., mieścił się przy ul. Długie Ogrody 74, w pobliżu Bramy Żuławskiej
Pałac konsulów rosyjskich wzniesiony w 1768 r., mieścił się przy ul. Długie Ogrody 74, w pobliżu Bramy Żuławskiej
Źródło: Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Obecność osób wyznania prawosławnego i obiektów religijnych tego wyznania w Gdańsku zaczyna się jeszcze w XVIII w., kiedy to przy Długich Ogrodach powstał pałac konsulów rosyjskich, w którym utworzono kaplicę pod wezwaniem, które nosi gdańska cerkiew do dziś, tj. św. Mikołaja. Kaplica ta służyła nie tylko rosyjskim dyplomatom, ale również coraz liczniejszej rosyjskiej kolonii, a także bawiącym przejazdem w Gdańsku wyznawcom prawosławia. Rewolucja rosyjska spowodowała napływ do Miasta licznych emigrantów politycznych, uchodzących przed bolszewickim terrorem. Początkowo gromadzili się oni w kaplicy w konsulacie, od momentu jednak przekazania go nowej władzy radzieckiej, zmuszeni byli do znalezienia sobie nowego miejsca. Odtąd prawosławna kaplica, ciągle nosząca imię św. Mikołaja, znajdowała się w kamienicy przy ul. Garncarskiej. Po wojnie ośrodek gdańskiego prawosławia mieścił się w kamienicy przy ul. Sienkiewicza we Wrzeszczu. Od 1953 r. parafia prawosławna użytkuje budynek kaplicy krematoryjnej przy Traugutta, a od roku 1983 całość pokrematoryjnego kompleksu.

Krematorium miejskie, lata 1914-1936 (dzisiejsza Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy)
Krematorium miejskie, lata 1914-1936 (dzisiejsza Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy)
Źródło: Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Remont i adaptacja przeprowadzana etapami od lat 50. i trwające właściwie do dnia dzisiejszego uczyniły z budynku bardzo interesującą architektoniczną hybrydę, powstałą z opatrzenia bryły utrzymanej w stylistyce zachodnioeuropejskiego średniowiecza w rusko-bizantyjską dekorację. W ten sposób dzisiejsza cerkiew jest jednym z widomych dowodów procesów stapiania się kultur na terenie Gdańska, a jej patron, św. Mikołaj, jako patron pojednania zwaśnionych przed tysiącem lat odłamów chrześcijańskich, czyni z niej jeden z pomników gdańskiej wielokulturowości.

Pałac konsulów rosyjskich wzniesiony w 1768 r., mieścił się przy ul. Długie Ogrody 74, w pobliżu Bramy Żuławskiej.
Pałac konsulów rosyjskich wzniesiony w 1768 r., mieścił się przy ul. Długie Ogrody 74, w pobliżu Bramy Żuławskiej.
Źródło: Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie prawa zastrzeżone.