PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kalendarium historyczne

Kalendarium historyczne

 

997
Pierwsza pisana wzmianka o Gdańsku w Żywocie św. Wojciecha.

1186
Sprowadzenie konwentu cystersów do Oliwy.

1263
Staraniem księcia Świętopełka Gdańsk otrzymuje prawa miejskie (lubeckie).

1282
Mocą układu w Kępnie książę Mściwoj II zapisuje Pomorze Gdańskie wraz z jego stolicą księciu wielkopolskiemu Przemysłowi II, przyszłemu królowi Polski.

1308
Zajęcie Gdańska przez Krzyżaków, początek przynależności do państwa zakonnego.

1343
prawa miejskie otrzymuje Główne Miasto, rozpoczyna się m.in. budowa kościoła NMP, ratusza Głównego Miasta i murów obronnych.

1361
Gdańsk staje się członkiem Związku Miast Hanzeatyckich.

1410
Po bitwie grunwaldzkiej mieszkańcy Gdańska składają hołd królowi Władysławowi Jagielle, miasto otrzymuje przywileje królewskie.

1440
Przystąpienie Gdańska do Związku Pruskiego.

1454
Wypowiedzenie posłuszeństwa Zakonowi Krzyżackiemu przez Związek Pruski. Wydanie aktu inkorporacji Gdańska i Pomorza do Polski przez Kazimierza Jagiellończyka.

1525
Reformacja. Gdańsk staje się miastem protestanckim.

1557
Przywilej króla Zygmunta Augusta przyznaje protestantom równe prawa.

1577
Wojna Gdańska ze Stefanem Batorym zakończona potwierdzeniem przywilejów miasta.

1629
Wojna ze Szwecją.
1626
Bitwa pod Oliwą, zwycięstwo floty polskiej nad szwedzką.

1660
Pokój w Oliwie kończy wojny polsko - szwedzkie

1734
Oblężenie Gdańska, broniącego króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, przez Rosjan i Sasów.

1793
II rozbiór Polski - włączenie Gdańska do Prus.

1807
Oblężenie miasta przez wojska napoleońskie. Napoleon ustanawia Gdańsk Wolnym Miastem.

1815
Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Gdańsk powraca do Prus.

1852
Pierwsze połączenie koleją żelazną z Tczewem i Bydgoszczą, a w 1870 r. ze Szczecinem.

1853
Uruchomienie pierwszej gazowni.

1862
Powstanie Muzeum Miejskiego.

1868-1871
Gdańsk otrzymuje nowoczesny system wodociągów i kanalizacji.

1870
Uruchomienie pierwszego tramwaju konnego, a w 1895 r. elektrycznego.

1904
Założenie Wyższej Szkoły Technicznej (obecna Politechnika Gdańska).

1919
Na mocy Traktatu Wersalskiego powstaje Wolne Miasto Gdańsk.

1939
1 września w Gdańsku wybucha II wojna światowa.

1945
Zakończenie wojny, początek odbudowy miasta.

1970
Strajki grudniowe w Stoczni Gdańskiej.

1980
Strajki robotnicze, zakończone podpisaniem tzw. Porozumień Sierpniowych, powstanie "Solidarności".

1983
Lech Wałęsa zostaje laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

1987
Pierwsza wizyta w Gdańsku papieża Jana Pawła II.

1990
W wyniku pierwszych wolnych wyborów prezydentem Polski zostaje gdańszczanin, laureat pokojowej Nagrody Nobla, Lech Wałęsa.

1997
Obchody tysiąclecia Gdańska.

2000
XX-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych. Otwarcie na terenie Stoczni Gdańskiej wystawy "Drogi do wolności" inauguruje działalność Centrum Solidarności.

2003
Tablice z 21 postulatami z Sierpnia?80 decyzją UNESCO zostały wpisane na listę Pamięć Świata jako dokument niepowtarzalny, o wyjątkowych wartościach społecznych i humanistycznych, mający wpływ na historię Europy.