PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dwór Artusa

Dwór Artusa
foto

Jeden z najwspanialszych tego typu obiektów w Europie północnej, miejsce spotkań zamożnego patrycjatu, na wzór legendarnego Okrągłego Stołu rycerzy króla Artura, ważny ośrodek życia towarzyskiego i handlowego, dawna reprezentacyjna siedziba bractw kupieckich (tzw. Ław). Po pożarze pierwszego obiektu w 1476 r., został odbudowany w stylu gotyckim w latach 1476-81; w latach 1616-17 Abraham van den Blocke przekształcił fasadę w stylu manieryzmu niderlandzkiego. W 1742 r. Dwór Artusa zaczął służyć jako giełda zbożowa (do 1914); w czasie wojny legł w gruzach.
Przed Dworem - lwy z herbami Gdańska i figurka Merkurego ( grec. Hermes) – opiekuna handlu, kupców i złodziei. W fasadzie umieszczono medaliony z głowami władców Polski, figury starożytnych wodzów, posągi Sprawiedliwości i Siły, a na samym szczycie postać Fortuny - bogini szczęścia, która miała sprzyjać śmiałym gdańszczanom w ich czasami ryzykownych interesach i dalekich morskich wyprawach. Na prawo od wejścia „ząb diabła”. W Dworze Artusa oglądać można liczne dzieła sztuki, w które wyposażyły go zasiadające tu bractwa, a także największy w Europie, liczący prawie 11 m wysokości, renesansowy piec, składający się z 520 bogato zdobionych kafli. Dwór Artusa to obecnie siedziba Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; pełni także funkcje reprezentacyjne.