PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Droga Królewska

Droga Królewska

Droga Królewska w Gdańsku zwana też Traktem Królewskim, stanowiła najdłuższą oś urbanistyczną europejskiego średniowiecza. Ta najciekawsza dziś trasa zabytkowa w Gdańsku była miejscem parad, ważnych uroczystości i triumfalnych wjazdów królów polskich do miasta.

Jej początek to Brama Wyżynna; dalej biegnie obok Zespołu Przedbramia, prowadząc przez Złotą Bramę na reprezentacyjną ulicę Gdańska – Długą, przechodzącą naturalnie w jeden z najpiękniejszych placów Europy – Długi Targ. Z Długiego Targu przez Zieloną Bramę prowadzi dalej, ku Bramie Żuławskiej, gdzie na ulicy Nowe Ogrody rozwiązywały się monarsze orszaki. Przemierzając niespiesznie Drogę Królewską, możemy podziwiać wiele charakterystycznych dla hanzeatyckiego miasta zabytkowych obiektów najwyższej klasy. Zapraszamy na spacer pięknym traktem, który ongiś pokonywali królowie.