PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Długi Targ

Długi Targ
foto

Wzmiankowany już w XIV w., przez stulecia stanowił gwarne centrum życia miejskiego. Kwitł tutaj handel, działała giełda zbożowa, rozgrywano turnieje, składano przysięgi wierności królom; było to również miejsce kaźni. Widok Długiego Targu z różnych miejsc stanowił i stanowi do dzisiaj inspirację dla artystów: grafików, malarzy, fotografików. Ten niezwykle urokliwy, posiadający swój własny, niepowtarzalny klimat kwartał Gdańska upodobali sobie także turyści.