PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Brama Wyżynna

Brama Wyżynna
foto

Renesansowa Brama Wyżynna, położona przy ul. Bogusławskiego, inaugurująca Drogę Królewską, to najbardziej reprezentacyjna brama wjazdowa do Gdańska. Zbudowana w XVI wieku jako fragment miejskich fortyfikacji, swój obecny kształt uzyskała w roku 1588, po przebudowie prowadzonej przez Willema van den Blocke’a. W attyce podziwiać można płaskorzeźby herbów Polski, Gdańska i Prus Królewskich. Łaciński napis nad głównym wejściem głosi: ”Sprawiedliwość i pobożność to dwie podstawy wszelkich królestw”.