PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Suchanino
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Suchanino
Powierzchnia: 1,44 km2
Liczba ludności: 10146 osób
Gęstość zaludnienia: 7046 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V
tel. 58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
tel. 58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Suchanino
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy 
  Okuniewska Ewa

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
  Lachowska Maria

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy 
  Grabowski Juliusz

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

 • Bartczak-Szabat Dorota
 • Borkowska Ewelina
 • Cegliński Tomasz
 • Chrzanowski Mateusz
 • Grygiel Dominik
 • Madany Marcin
 • Stocki Orest
 • Szkiel Paweł
 • Szymańska Oliwia
 • Treder Bartosz
 • Woźniak Małgorzata
 • Wójcik Sebastian
Kontakt

Siedziba
Paderewskiego 4/35, 80-170 Gdańsk

Telefon/fax.
58 573-41-83, 500 596 616

E-mail: 
suchanino@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal

Facebook
Rada Dzielnicy Suchanino 

Dyżury
co drugi wtorek 18:00-19:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Suchanino

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Suchanino
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
such m

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Suchanino jako jednostka pomocnicza jest również historyczną dzielnicą w Śródmieściu Gdańska. Ze względu na bliskość do historycznego centrum wchodzi w skład jednostki urbanistycznej Śródmieście. Jest to dzielnica o charakterze mieszkaniowym. Struktura przestrzenna jednostki opiera się na układzie zabudowy wokół trzech głównych osi: ul. Beethovena, ul. Schuberta i ul. Powstańców Warszawskich. Historyczny układ zabudowy tworzą parterowe domki z czerwonej  cegły z poddaszem użytkowym, których budowa rozpoczęła się w 1935 roku z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej oraz prywatnych inwestorów. Powstało osiedle 220 domków dwurodzinnych według typowych projektów dla gdańskich robotników i rzemieślników. Dopiero po 1945 roku ta rolnicza część dawnej gminy Zigankenberg otrzymała nazwę Suchanino. Rzeźba terenu oraz uksztaltowanie geomorfologiczne jednostki jest bardzo urozmaicone, wzgórza naprzemiennie przecinają zielone jary, co tworzy charakterystyczny zawiły układ uliczek Suchanina i wzbogaca jego krajobraz. Serce Suchanina wciąż ulokowane jest u zbiegu ul. Beethovena i Powstańców Warszawskich, w miejscu centrum dawnej wsi Cygańska Góra z charakterystycznym stawem. Tutaj od zawsze gromadziły się sklepy i punkty usługowe obsługujące mieszkańców. Tutaj też w 1955 roku powstała szkoła podstawowa.

Wtórnym, znacznie odmiennym elementem historycznego układu zabudowy jest wielorodzinne osiedle z wielkiej płyty, zbudowane przez Gdańską Spółdzielnię Mieszkaniową w latach 1974–1978, które dopełniło jednostkę. Rozwój zabudowy nastąpił w kierunku południowym aż po przykrawędziowe pasma wzgórz, opadające w kierunku sąsiadujących Siedlec. Przy ulicach Liszta, Kurpińskiego, Paderewskiego i Otwartej pojawiło się 40 bloków pięcio- oraz jedenastopiętrowych z 2764 mieszkaniami, w których mieszka aktualnie większa część mieszkańców Suchanina. Tutaj też powstał drugi kompleks szkolny i w 1982 roku założono nową parafię katolicką. Dalszy, bardziej współczesny rozwój zabudowy wielorodzinnej nastąpił na przedłużeniu ulic Powstańców Warszawskich, Kamieńskiego, Czajkowskiego i Cygańskiej Góry. Również w rozwiniętym, pierwotnym układzie zabudowy jednorodzinnej nastąpił rozrost i uzupełnienie zabudowy na pojedynczych działkach oraz liczne wymiany zdegradowanej substancji.


Kierunki rozwoju

Planuje się rozwój przestrzenny Suchanina w kierunku dalszego wypełniania układu i wymiany jakościowej istniejących obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu już uformowanego szkieletu drogowego. Dominującą pozostanie funkcja mieszkaniowa z usługami podstawowymi. Zielone jary i skarpy ze znacznymi spadkami terenu planuje się wyłączyć spod zabudowy. Mają one stanowić zaplecze rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców jednostki oraz wzbogacić jej strukturę funkcjonalną i program przestrzenny. Formy te obecnie są niezagospodarowane, dzikie i zaniedbane, wymagają uporządkowania i atrakcyjnego zagospodarowania.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • brak

tereny wskazane do ochrony

 • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 26


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Odwodnienie realizowane poprzez system grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Na obszarze jest zlokalizowany zbiornik Cyganka. Planuje się budowę zbiornika Schuberta.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska