PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Historia praw wyborczych kobiet

Historia praw wyborczych kobiet
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
08historia

Kodeks Napoleona. Zabory. Przypadek Dulębianki.
Przez ponad 100 lat status kobiet na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim stanowił Kodeks Napoleona, który zawierał m.in. tak restrykcyjne zapisy jak to, że zamężne kobiety nie mogły posiadać osobnych dokumentów tożsamości, nie wolno im było opuszczać wyznaczonego przez mężów miejsca zamieszkania, nie miały też prawa do wypracowanego przez siebie dochodu.

Czytaj więcej