Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Trzy kolejne rady dzielnic spotkały się z projektantami BRG

Powoli dobiega końca pierwszy etap spotkań z radami dzielnic przed formalnym przystąpieniem do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

A
A

Powoli dobiega końca pierwszy etap spotkań z radami dzielnic przed formalnym przystąpieniem do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

W ubiegłym tygodniu BRG spotkało się z kolejnymi trzema radami dzielnic : Zaspą –Młyniec, Letnicą i Żabianką-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

W trakcie tych spotkań urbaniści z BRG prezentowali zakres działalności Biura, jak również omawiali rolę rady dzielnicy w procedurze  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wspomnianego wcześniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poruszano również problematykę planistyczną danej dzielnicy i związane z tym wyzwania i problemy.

W ramach prac uwzględniających szeroką partycypację społeczną  BRG zaprosiło na seminarium 24 czerwca w ECS pt.: Gdańsk w nowej perspektywie. 25 – lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku.