Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W środę, 25 marca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w procesie partycypacji społecznej przy sporządzaniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Frekwencja dopisała.

A
A

W środę, 25 marca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w procesie partycypacji społecznej przy sporządzaniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Frekwencja dopisała.

Środowe spotkanie w siedzibie BRG zostało zorganizowane specjalnie z myślą o gdańskich organizacjach pozarządowych. Tematem spotkania było przede wszystkim wprowadzenie przedstawicieli organizacji pozarządowych w szczegóły harmonogramu partycypacji społecznej, która będzie towarzyszyć pracom nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Gdańska Obywatelskiego, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej i Stowarzyszenia „Na rzecz Gdańszczan”.

Uczestnicy spotkania, po prezentacji harmonogramu partycypacji społecznej, zwracali uwagę na jej formę i wyrażali nadzieję, że harmonogram będzie realizowany.

- Chcemy stworzyć możliwie szerokie pole do współpracy z mieszkańcami Gdańska i organizacjami pozarządowymi przy pracach nad nowym Studium. Musimy jednak pamiętać, że Gdańsk jest mocno zdeterminowanym miastem i przygotowanie nowego Studium będzie wymagać uwzględnienia tych determinant. Liczę, że Państwo jako osoby znające tę złożoną materię urbanistyczną będziecie też wyjaśniać te kwestie gdańszczanom – mówiła otwierając debatę Barbara Pujdak zastępca dyrektora BRG.

Po prezentacji , w takcie dyskusji zwrócono uwagę na kilka istotnych kwestii, np. powiązanie prac nad nowym Studium ze strategią rozwoju „Gdańska 2030 plus” i koordynację zapisów nowego, gdańskiego Studium z takimi samymi dokumentami przygotowanymi przez sąsiednie gminy i samorząd województwa.

Uczestnicy spotkania dopytywali również o szczegóły partycypacji społecznej.

- Studium jest dokumentem o dość wysokim poziomie ogólnikowości, czy w ramach konferencji lub warsztatów będzie miejsce na dyskusje o problemach poszczególnych dzielnic Gdańska? – pytał Przemysław Kluz z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

- W najbliższych miesiącach odbędą się trzy warsztaty dla mieszkańców, oczywiście nie zdołamy na nich poruszyć spraw dotyczących poszczególnych dzielnic. W czasie warsztatów skupimy się na wyzwaniach stojących przed całym miastem. Jednak od kilku lat pracownicy BRG regularnie spotykają się z radami dzielnic i rozmawiają o sprawach dotyczących poszczególnych części miasta. Pierwszą serię spotkań, ze wszystkimi nowymi radami planujemy jeszcze przed wakacjami i nic nie stoi na przeszkodzie aby uczestniczyli w nich również mieszkańcy – odpowiedziała Barbara Pujdak.

Dyrektor Barbara Pujdak zwróciła uwagę, że przygotowując nowe Studium należy myśleć w kategoriach interesu całego miasta.

Piotr Dwojacki z Gdańska Obywatelskiego poruszył kwestie, poszczególnych inwestycji, których realizację umożliwia obecne Studium. Rozmawiano także o charakterze zaangażowania Rady Studium w pracę nad nowym dokumentem.

Wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych ustalono, że będą one informowane o spotkaniach BRG z radami dzielnic.

Dawid Zielkowski (0)
Biuro Rozwoju Gdańska