Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie eksperckie na temat możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 21 marca 2016 roku spotkanie eksperckie na temat możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska.

A
A

Port i lotnisko w Gdańsku to bramy gospodarcze miasta i regionu. Nieprzypadkowo rozwój funkcji portowej, przemysłowej i logistycznej następuje i będzie następował w oparciu o te dwie lokalizacje. Jej prognozowany rozwój, a co za tym idzie zapotrzebowanie na nową zabudowę i tereny z nimi związane, wynika przede wszystkim m.in. z dogodnej lokalizacji w regionie południowego Bałtyku, tendencji i prognoz światowych, przychylnego klimatu politycznego dla rozwoju funkcji przemysłowej, dobrych branżowych wyników ekonomicznych ostatnich lat czy wzrastającego zatrudnienia w produkcji.

 

Konsultacja w gronie ekspertów

Na spotkanie zaproszono grupę ekspertów, reprezentujących różne dziedziny wiedzy, by wspólnie zastanowić się nad możliwościami i perspektywami rozwoju omawianej funkcji przemysłowo-portowo-logistycznej. Przedstawione zostały obecne
i zdeterminowane użytkowanie przemysłowo-portowe w odniesieniu do sytuacji planistycznej. Omówione zostały złożone do Studium wnioski dotyczące wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na terenach obecnie przeznaczonych w dokumentach planistycznych na funkcję produkcyjną. Dyskusja skupiła się także na zamierzeniach rozwojowych Zarządu Portu oraz innych znaczących podmiotach gospodarczych (przemysłowo-portowo-logistycznych) oraz ograniczeniach dla rozwoju funkcji przemysłowo-portowej (m.in. rozwój funkcji rekreacyjnej na Stogach, rozwój funkcji mieszkaniowej w Kokoszkach Mieszkaniowych, rozwój funkcji usługowej i mieszkaniowo-usługowej w Letnicy).

 

Dobre głosy

Kierunki myślenia o rozwoju przestrzennym wszystkich uczestników spotkania były bardzo zbliżone. W związku z tym, przedstawione przez BRG założenia zostały zaakceptowane. Na spotkaniu kilka razy podnoszono ważność funkcji portowych i logistycznych dla rozwoju Gdańska - wszystkie te głosy przełożą się na ostateczne sformułowanie założeń do nowego Studium.