Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rada Studium już w pełnym składzie

We wtorek poznaliśmy nazwisko ostatniego członka Rady Studium, który będzie reprezentował rady dzielnic. Jest to pan Marian Menczykowski przewodniczący zarządu rady dzielnicy Chełm.

A
A

We wtorek poznaliśmy nazwisko ostatniego członka Rady Studium, który będzie reprezentował rady dzielnic. Jest to pan Marian Menczykowski przewodniczący zarządu rady dzielnicy Chełm.

We wtorek odbyło się inauguracyjne posiedzenie kolegium przewodniczących zarządów dzielnic. Jednym z zagadnień poruszonych podczas spotkania był wybór przedstawiciela rad dzielnic do Rady Studium. Przewodniczący zarządów w drodze głosowania wybrali Pana Mariana Menczykowskiego, który w obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącego zarządu rady dzielnicy Chełm.

Dzięki wskazaniu przedstawiciela rad dzielnic, Rada Studium na najbliższym posiedzeniu obradować będzie już w pełnym składzie.

 

Rada Studium

Pan Marian Menczykowski

Rada Studium jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jest zespołem interdyscyplinarnym, składającym się z ekspertów różnych profesji, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym.

Skład Rady Studium:

 •   dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej (urbanista) – przewodniczący Rady Studium
 •   dr hab. Małgorzata Dymnicka – Politechnika Gdańska (socjolog)
 •   dr inż. arch. Wojciech Targowski – Politechnika Gdańska (architekt)
 •   prof. dr hab. Piotr Dominiak – Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej (ekonomista)
 •   dr hab. Iwona Sagan, prof.  Uniwersytetu Gdańskiego (geograf)
 •   dr Jacek Friedrich – Uniwersytet Gdański (historyk)
 •   mgr inż. arch. Paweł Wład. Kowalski – W. M Pracownia Projektowania Miasta
 •   mgr inż. Maciej Berendt – Biuro Inżynierii Komunikacyjnej
 •   Radna Aleksandra Dulkiewicz – Przewodnicząca Klubu PO
 •   Radny Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Klubu PIS
 •   mgr inż. Piotr Soyka – Prezes REMONTOWA HOLDING S.A
 •   Mateusz Hoppe - przedstawiciel organizacji pozarządowych
 •   Marian Menczykowski - przedstawiciel rad dzielnic