Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Projekt uwarunkowań i założeń - czas na analizy

Od 28 kwietnia do 30 czerwca, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska oraz na stronie internetowej, został udostępniony projekt uwarunkowań i założeń do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gdańska. Obecnie projektanci analizują wnioski i uwagi mieszkańców, które zostały złożone do tej części dokumentu.

A
A

W tym czasie Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało dwa dni otwarte,  umożliwiając mieszkańcom bezpośrednie zapoznanie się z projektem w sposób szczegółowy, m.in. przez omówienie jego najważniejszych zapisów. Wszyscy zainteresowani mogli zasięgnąć informacji bezpośrednio od projektantów, którzy udzielali odpowiedzi na pytania, tłumaczyli cel powstania projektu i zasady, według których został on opracowany. Warto zaznaczyć, że prace nad tym strategicznym dla miasta dokumentem, trwają w BRG od ponad roku, a uwarunkowania i założenia są jego istotną częścią, w tworzeniu których głos mieszkańców jest niezwykle istotny. Dotyczą one głównie identyfikacji i oceny stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego, istotnego elementu dyskusji publicznej na temat przestrzeni miejskiej. O jego znaczeniu i popularności świadczy ilość wniosków nadesłanych do Biura  - ponad 240 pism z ponad tysiącem wniosków, dotyczących w głównej mierze transportu, różnych funkcji pełnionych przez obszary miejskie (np. mieszkaniowej, usługowej), wizji terenów zielonych, w tym zbiorników wodnych oraz jakości przestrzeni publicznych w kontekście rozwoju ich funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Kolejnym etapem prac nad Studium jest określenie kierunków, w jakich w najbliższych latach będzie rozwijał się Gdańsk.