Gdańsk - oficjalny portal miasta Organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem Gdańska
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem Gdańska

12 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Było to kolejne z serii wydarzeń poświęconych temu tematowi. Tym razem zostało skierowane przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

A
A

Czym jest Studium?
Przypomnijmy, że Studium to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju miasta. Nie stanowi prawa miejscowego, a jedynie wskazuje rozstrzygnięcia dotyczące zmian zagospodarowania przestrzennego oraz rozwiązań transportowo-infrastrukturalnych.

Prace nad obecnie prezentowanym projektem trwały dwa lata. Poprzednie Studium zostało uchwalone 10 lat temu. W tym czasie Gdańsk intensywnie się rozwinął, nastąpiły też zmiany w prawie, korekcie uległy granice miasta, wpłynęło również wiele wniosków dotyczących przeznaczenia terenów w różnych częściach Gdańska. Konieczna więc stała się weryfikacja Studium.

Gdańszczanie współautorami Studium
Dokument został sporządzony przez projektantów z Biura Rozwoju Gdańska. Na uwagę zasługuje jednak udział mieszkańców w tym procesie. Zanim przystąpiono do prac nad projektem, prezydent Gdańska powołał Radę Studium. W jej skład weszli eksperci zajmujący się różnymi kontekstami urbanistyki; od architektonicznego po społeczny i kulturowy. Rada Studium służyła projektantom wsparciem merytorycznym. Przed przystąpieniem do prac nad dokumentem wprowadzono też dwa dodatkowe etapy: informacyjny oraz określania wyzwań i problemów. W ich ramach zorganizowano liczne spotkania, warsztaty i debaty, a mieszkańcy Gdańska mieli okazję, aby określić główne problemy, cele i wizje rozwojowe miasta. Gdańszczanie stali się więc współuczestnikami prac nad Studium.

Dyskusja z organizacjami pozarządowymi
Obecnie odbywają się spotkania informacyjne dotyczące projektu Studium. Ostatnie z nich było skierowane do organizacji pozarządowych. Jakie zagadnienia interesowały przedstawicieli gdańskich NGOs? W pierwszej kolejności – sprawy lokalne, związane z dzielnicą, w której działa dana organizacja. I tak Opowiadacze Historii dopytywali o kierunki, w jakich mogą podążać zmiany w obrębie Dolnego Miasta. Pytali m.in. o dokładny przebieg planowanej trasy tramwajowej, o nowe mariny, przebudowę mostów, o skwery i miejsca parkingowe. Przedstawiciel Naszego Gdańska z kolei był zainteresowany takim sposobem połączenia Górnego Tarasu z Dolnym, który pomógłby ograniczyć korki. Stowarzyszenie „Na rzecz Gdańszczan” przygotowało wiele pytań dotyczących różnych części Gdańska, w tym jego granic. - Studium nie przewiduje konieczności zmian granic miasta – wyjaśniała Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Padło też pytanie o możliwości zabudowy Wyspy Sobieszewskiej. – Dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy na tym terenie ze względów krajobrazowych będzie utrzymana w dotychczasowym charakterze. Ze strony Stowarzyszenia „Na rzecz Gdańszczan” padł także pomysł połączenia Gdańska z Sopotem linią trolejbusową.  – Studium nie wyklucza takiej możliwości –  poinformowała Edyta Damszel-Turek.

Spotkania informacyjne
Na kolejne spotkanie skierowane do mieszkańców Gdańska, w tym przede wszystkim specjalistów z zakresu architektury, urbanistyki oraz infrastruktury drogowej, Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza już dzisiaj (13 czerwca). Spotkanie odbędzie się w godz. 17-19 w sali Akwen na I piętrze w budynku Solidarności (ul. Wały Piastowskie 24). Natomiast 28 czerwca w godz. 8-19 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska zostanie zorganizowany drugi dzień otwarty. Będzie to okazja, aby o projekcie Studium porozmawiać z jego autorami.

Do 31 lipca br. z projektem Studium można też zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (budynek Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24) oraz na stronie:

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/studium/51-projekt-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/381-jaki-bedzie-gdansk-za-30-lat-zapoznaj-sie-z-projektem-studium