Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejne trzy spotkania z Radami dzielnic

W drugim tygodniu czerwca Biuro Rozwoju Gdańska spotkało się z kolejnymi 3 radami dzielnic.

A
A

W drugim tygodniu czerwca Biuro Rozwoju Gdańska spotkało się z kolejnymi 3 radami dzielnic.

 

 Tym razem  w ramach współpracy BRG spotkało się z radami dzielnic Młyniska, Wrzeszcz Dolny oraz Wyspa Sobieszewska.

Spotkania miały na celu zainicjowanie partycypacji społecznej dot. nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, jak również przybliżenie problematyki planistycznej w poszczególnych dzielnicach.

Podczas spotkań  dyskutowano nad wizją urbanistyczną i celami rozwojowymi dzielnic.

Wszystkie wymienione rady dzielnic preferują spotkania warsztatowe na etapie analizy i formułowania wniosków do nowego  studium połączone z dzielnicami sąsiednimi.