Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zarządzanie Strategiczne w Mieście

Podsumowanie projektu URBACT Boosting Social Innovation - BoostINNO odbyło się się w dniach 11-12 kwietnia 2018 roku. Było to wydarzenie skierowane do wszystkich zajmujących się strategicznym zarządzaniem miastem oraz postrzegających innowacje społeczne jako dobrą drogę dla rozwoju lokalnych społeczności.

A
A


(Nie)Konferencja, jak przewrotnie nazwaliśmy wydarzenie, pozwoliła na porównanie modeli stosowanych w zarządzaniu ośrodkami miejskimi na przykładzie m.in. 10 europejskich miast partnerskich projektu BoostINNO. Wspólnie zastanawialiśmy się, które rozwiązania pozwalają elastycznie odpowiadać na dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze i są najefektywniejsze w kontekście lokalnych uwarunkowań, a w konsekwencji przekładają się na optymalizację wdrażania celów rozwojowych.  

Wspólną dyskusję uzupełniły warsztaty poświęcone wyzwaniom oraz inspiracjom w tworzeniu i wdrażaniu dokumentów takich jak miejskie strategie. Pod tym kątem szukaliśmy odpowiedzi na kwestie związane z praktyką operacyjnego wdrażania ich zapisów, czy większego włączania interesariuszy. Dzieliliśmy się  również strategiczną refleksją dotycząca kompleksowego i innowacyjnego zarządzania miastem. Ponadto wzmacnialiśmy relacje z innymi ośrodkami miejskimi, aby w przyszłości móc pogłębiać praktyczną współpracę prodejmowaną na rzecz naszych miast.

Poniżej przedstawiamy zaproszenie wystosowane przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz szczegółową agendę.


> Zarządzanie Startegiczne w Mieście - Zaproszenie (487.43 KB)
Zarządzanie Strategiczne w Mieście - Agenda (289.9 KB)


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za wspólne prace i strategiczną refleksję.

Jacek Zabłotny (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej