Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Strategia z głową w chmurach, czyli od ogółu do szczegółu

W czwartek 6 lutego odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dotyczące Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Wzięło w nim udział około 50 osób. To kolejny etap wspólnego wypracowywania założeń dokumentu, który ma wyznaczać cele i kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych dekadach.

A
A

W czwartek 6 lutego odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dotyczące Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Wzięło w nim udział około 50 osób. To kolejny etap wspólnego wypracowywania założeń dokumentu, który ma wyznaczać cele i kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych dekadach.

Do udziału w czwartkowym spotkaniu zaproszono te osoby, które uczestniczyły już we wcześniejszych warsztatach związanych ze strategią. Tym razem mieszkańcy mieli za zadanie przełożenie ogólnych - wypracowanych poprzednio - idei na konkretne pomysły i działania w pięciu obszarach: innowacyjna gospodarka, przyjazna przestrzeń, edukacja i aktywność obywatelska, zdrowie i sport oraz kultura i tożsamość.

Priorytety rozwoju strategicznego, czyli „chmury idei”.

Wśród pomysłów znalazły się m.in. samowystarczalność energetyczna miasta, rozwój potencjału wodnego (zarówno gospodarczego, jak i turystycznego), wykorzystywaniealternatywnych źródeł energii, dalsza rozbudowa komunikacji miejskiej, czy np. samoorganizacja obywateli. Mieszkańcy mówili o przyszłym gdańszczaninie jako osobie innowacyjnej, aktywnej w swoim lokalnym środowisku, odpowiedzialnej i świadomej wartości płynących z dziedzictwa miasta.

Pomysły wypracowane podczas dwugodzinnych warsztatów będą uwzględnione na dalszych etapach tworzenia dokumentu Strategii. Na koniec mieszkańcy raz jeszcze zostaną poproszeni o pomoc - tym razem dotyczącą oceny finalnego kształtu dokumentu.

eM.

Podsumowanie warsztatów z mieszkańcami 06.02.2014 (92.8 KB)