Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Startuje drugi etap partycypacyjny prac nad Strategią Rozwoju Gdańska 2030 Plus – co dalej?

Rozpoczyna się drugi etap prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Obejmować będzie szereg spotkań i debat z udziałem mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli różnych środowisk, które już wcześniej wyrażały swoją opinie na temat kierunków rozwoju Gdańska. 6 lutego o godz. 17.00 w Sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 odbędą się warsztaty z udziałem mieszkańców i Rad Dzielnic, na które serdecznie zapraszamy.

A
A

Rozpoczyna się drugi etap prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Obejmować będzie szereg spotkań i debat z udziałem mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli różnych środowisk, które już wcześniej wyrażały swoją opinie na temat kierunków rozwoju Gdańska. 6 lutego o godz. 17.00 w Sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 odbędą się warsztaty z udziałem mieszkańców i Rad Dzielnic, na które serdecznie zapraszamy.

Pierwszy etap partycypacyjny tworzenia Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus pozwolił na określenie Obszarów Strategicznego Rozwoju Gdańska, które zdefiniowano jako:
•    Edukację i aktywność obywatelską
•    Innowacyjną gospodarkę i transport
•    Przyjazną przestrzeń (rozumianą jako rewitalizację, mieszkalnictwo, środowisko i bezpieczeństwo)
•    Kulturę i tożsamość
•    Zdrowie i sport

Spotkania pozwoliły także określić Priorytety Rozwoju Strategicznego (tzw. chmury idei), które koncentrują się wokół mieszkańców jako pojęcia: współpraca, kształcenie, otwartość, mobilność.

- Mając zdefiniowane obszary strategiczne i priorytety poprosimy mieszkańców o wskazanie konkretnych działań, których oczekują od swojego miasta w przyszłości – podkreśla Katarzyna Drozd-Wiśniewska, zastępca dyrektora Polityki Gospodarczej UMG. – Chcielibyśmy, by mieszkańcy jak najliczniej uczestniczyli w spotkaniu, bo ich zdanie przy tworzeniu nowego dokumentu jest dla nas bardzo istotne.

- Musimy pamiętać, że strategia jako dokument, to taki kierunkowskaz. Musimy wiedzieć gdzie chcemy pójść i co zrobić, by ubrać to potem w konkretne programy operacyjne z podziałem na poszczególne zadania – dodaje prof. Mariusz Czepczyński.

Spotkanie, podobnie jak w pierwszym etapie partycypacyjnym, poprowadzi Piotr Wołkowiński, specjalista od zmian i innowacji społecznych, który dla Gdańska moderuje spotkania.

Plan spotkań w drugim etapie partycypacyjnym przedstawia się następująco:
•    4 lutego, godz. 14.00-16.00 – Warsztaty dla środowiska biznesowego – Gdański Park Naukowo Technologiczny
•    4 lutego, godz. 16.00-18.00 – Warsztaty dla Radnych Miasta Gdańska – siedziba Rady Miasta Gdańska
•    6 lutego, godz. 17.00-19.00 – Warsztaty dla Mieszkańców i Radnych Dzielnic – sala 107 UMG
•    20 lutego, godz. 14.00-16.00 – Warsztaty dla dyrektorów UMG i jednostek organizacyjnych miasta
•    3 marca godz. 13.00-15.00 – Posiedzenie Rady Programowej SRG 2030 Plus
•    Kwiecień-maj – konsultacje projektu strategii z mieszkańcami Gdańska
•    Maj – otwarte spotkanie konsultacyjne roboczej wersji dokumentu strategii dla różnych środowisk społecznych
•    Czerwiec/lipiec – Uchwalenie Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.


Konkurs MÓJ GDAŃSK 2030

MÓJ GDAŃSK 2030 - to tytuł konkursu dla dzieci i młodzieży, do udziału w którym zapraszają Prezydent Miasta Gdańska oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: prace plastyczne, grafika komputerowa oraz multimedia.

Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów gdańskich szkół, którzy w sposób kreatywny zechcą przedstawić wizję Gdańska w 2030 roku. Celem konkursu jest rozwijanie pomysłowości i ekspresji artystycznej oraz rozbudzenie w młodych gdańszczanach identyfikacji ze swoim miastem, skłonienie do refleksji nad przyszłością zarówno swoją, jak i najbliższego otoczenia. Zamysłem organizatora jest również rozbudzenie w młodych ludziach współodpowiedzialności za swoją dzielnicę i miasto, uświadomienie uczniów jak istotne jest aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy: 0-3 i 4-6), uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Zwycięscy konkursu w każdej kategorii zostaną nagrodzeni Nagrodą Jury oraz Nagrodą Publiczności. Zwycięzca Nagrody Publiczności zostanie wyłoniony w trakcie głosowania internetowego.
Nagrodą główną w każdym z trzech konkursów, jak i w każdej kategorii wiekowej, jest tablet. Osoby wyróżnione przez Jury zostaną nagrodzeni innymi cennymi nagrodami.

Zwycięskie i nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pt.  MÓJ GDAŃSK 2030.


Magdalena Kuczyńska
Biuro Prasowe