Gdańsk - oficjalny portal miasta Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Pomorskie 2030

A
A

W dniu 30 czerwca 2020 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Debata na temat przyszłości naszego regionu zaangażowała zarówno wielu mieszkańców Pomorza, jak również liczne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, uczelnie oraz samorządy, w tym miasto Gdańsk i stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

W efekcie przeprowadzonego procesu konsultacyjnego opracowany został raport podsumowujący uwagi i spostrzeżenia przekazane do projektu Strategii. Raport zawiera także rozstrzygnięcia co do ewentualnej zmiany konkretnych zapisów tworzonego dokumentu.  

Kolejne etapy debaty publicznej nad kierunkami rozwoju województwa pozwolą na przygotowanie Regionalnych Programów Strategicznych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, które uszczegóławiać będą zapisy Strategii i umożliwią wykorzystanie środków unijnych do realizacji zamierzeń strategicznych.

Z raportem oraz materiałami związanymi z procesem formułowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 zapoznać się można na stronie: www.strategia2030.pomorskie.eu 

Jacek Zabłotny (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej