Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejny głos mieszkańców w sprawie strategii

Wciąż trwają prace nad dokumentem „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. W poniedziałek 9 czerwca w Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Nowym Porcie nad strategią po raz kolejny dyskutowali mieszkańcy naszego miasta.

A
A

Wciąż trwają prace nad dokumentem „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. W poniedziałek 9 czerwca w Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Nowym Porcie nad strategią po raz kolejny dyskutowali mieszkańcy naszego miasta.

Uczestnicy dyskusji rozmawiali o dokumencie, który - przypomnijmy - od miesiąca jest dostępny na stronie internetowej gdańskiego magistratu. W rozmowie przedstawiali swoje argumenty, które odzwierciedlały odbiór proponowanego kształtu dokumentu. Przedstawiciele magistratu uzupełniali wypowiedzi poprzez doprecyzowanie roli jaką ma spełniać dokument. Punktem, do którego kilkukrotnie wracała dyskusja był fakt, że Strategia Rozwoju jest dokumentem ramowym wskazującym długofalowe kierunki i priorytety rozwoju miasta. To plan, który określa proces wymagający zrozumienia systemowej natury miasta oraz współzależności, więzów i korelacji we wszystkich dziedzinach życia.

Dyskusja podsumowana była wspólnym wnioskiem, że dokument wymaga uzupełnień o kluczowe dla Gdańska wyzwania rozwojowe w długofalowej perspektywie. Elementem precyzującym cele strategiczne byłoby przypisanie im zasadniczych wskaźników mierzących stan ich osiągania oraz docelowych i pożądanych efektów osiąganych w wyniku dążenia do ich urealnienia. Postulowano również o wzmocnienie dokumentu o zapisy odnoszące się do idei obywatelskości.

Uwagi do Zespołu ds. konsultacji projektu dokumentu „Gdańsk 2030. Strategia Rozwoju Gdańska” można zgłaszać do piątku 13 czerwca 2014 r.

Szczegóły na stronie:

www.gdansk.pl/strategia/konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-gdansk-2030-plus-strategia-rozwoju-miasta,a,33518